HP LaserJet 1200 Printer series - 選擇別的 PostScript Printer Description (PPD)

background image

PostScript Printer Description

5

PPD

:

1

÷ LWçM+ZÅ¿

Chooser2

Õª

LaserWriter

6ð

3

4çVþ¦ßáWX±aŠ«¶ L

AppleTalk

WXMAppleTalk Zones

„áákl123­VþWX

4

¶ Lkl

PostScript

123M

Select a PostScript Printer

„

áá«Õª­Í…!123[‘

4ç[ÕÚª

xšºlªXáST„

5

Õª23

...4ç+4‹s³Õã5º LJ

M„

6

ÕªŸ"

PPD....7

¶+Z«Í­Í

PPD

øÐÕ LklM

4ç7=>

­Í

PPD

«káª=k˜*

ká¦tYO5123

PPD÷ÈÀÁvkl

PPDÕªL"„MÖ²!²!u

PPD²!u

PPD!Æ=1­5…!123O5º£V

8

¶ L‹sMýxááÕªŸ"øÐÕ

OK

ûs„Ö Ç

Chooser

4瘥tkl

PPD

Lkl

PostScript

123M

Select a PostScript

Printer

„áá«­k123Z5'º>96ð

«Õª

Chooser

 L‹sMÕ L123Z³M

Printer Info

„ùÕ L

Z³M

Update Info

„Öæ>6ð

9.

xy

ChooserQz{|}

$Ín123 [«¶÷

Chooser

kl123ô

[

4ç¶÷

Chooser

kld123Ð [š¸

à Ç

Chooser

klQ123

«! L

HP LaserJet

y!‚ƒM« L‹s123[‘MO5n

123 [

background image

110

+

9

Œ

123$%&0

TC