HP LaserJet 1200 Printer series - Toner kartu unun ömrü için sÆnÆrlÆ garanti

background image

Toner kartuşunun ömrü için sınırlı garanti

Not

Aşağıdaki garanti, bu yazıcıyla birlikte gelen toner kartuşuna aittir.

HP toner kartuşları, HP toneri boşalana kadar malzeme ve
işçilikle ilgili bir arıza çıkmayacağına dair garantilidir. Garanti,
yeni HP toner kartuşunun arızalanması veya bozuk çalışması
durumlarını kapsar.

Bu garanti kapsamı ne kadar süre için geçerlidir?

Garanti kapsamı, HP toner boşalıncaya kadar geçerlidir.

HP tonerinin bitmek üzere olduğunu nasıl anlarım?

HP toneri, yazdırılan sayfada üzerindeki harfler soluklaşmış ya
da açık çıkarsa tükenmiştir.

Hewlett-Packard ne yapacak?

Hewlett-Packard, seçimine bağlı olarak, arızalı olduğu kesinleşen
ürünleri ya değiştirecektir ya da satın alma ücretini iade edecektir.
Mümkünse, arızalı yazıcı kartuşunun nasıl yazdırdığına dair
örnek olarak bir çıktı ekleyin.

Bu garanti neyi kapsamaz?

Garanti, yeniden doldurulmuş veya boşaltılmış, zarar verilmiş,
kötüye kullanılmış veya herhangi bir şekilde ezilmiş bir toner
kartuşlarını kapsamaz.

Bozuk toner kartuşunu nasıl iade ederim?

Tonerin arızalı olduğunun kesinleştiği durumda, Servis Bilgi
Formu’nu doldurun ve arızayı örnekleyen basılı bir çıktı ekleyin.
Formu ve toner kartuşunu, değiştirmenin yapılacağı, toner
kartuşunu satın aldığınız yere iade edin.

background image

TK

Toner kartuşunun ömrü için sınırlı garanti 267

İl, ilçe veya ülke yasalarının uygun gördüğü nedir?

Bu sınırlı garanti size spesifik yasal haklar verir ve ülkeden
ülkeye, ilden ile, ilçeden ilçeye değişen başka haklarınız da
olabilir. Bu sınırlı garanti, HP toner kartuşu için tek garantidir ve
bu ürünle ilgili diğer tüm garantilerin yerine geçer.

HEWLETT-PACKARD COMPANY, HİÇBİR DURUMDA
RASTLANTISAL, NEDEN OLUNAN, ÖZEL, DOLAYLI, CEZA
GEREKTİREN VEYA ÖRNEK OLUŞTURAN HASARLARDAN
VEYA KAR KAYBINDAN VE BU GARANTİNİN YA DA DİĞER
KURALLARIN İHLALİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA’DAKİ MÜŞTERİ İŞLEMLERİ
İÇİN BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, YASALARIN
İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ
GEÇERLİ ZARURİ YASAL HAKLARA BİR EKTİR VE BUNLARI
DIŞLAMAZ, KISITLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.

background image

268 Ek F Garanti ve Yetkilendirme

TK

background image

TK

269

G