HP LaserJet 1200 Printer series - Hewlett-Packard yazÆlÆm lisans sözle mesi

background image

Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi

DİKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI AŞAĞIDA BELİRTİLEN
HP YAZILIM LİSANS HÜKÜMLERİNE BAĞLIDIR. YAZILIMI
KULLANMANIZ, BU LİSANS HÜKÜM VE KOŞULLARINI
ONAYLADIĞINIZ ANLAMINA GELİR.

HP YAZILIM LİSANS HÜKÜMLERİ

Hewlett-Packard ile bundan başka imzaladığınız bir sözleşme
yoksa, aşağıdaki Lisans Hükümleri, ekindeki yazılımların
kullanımını yönetir.

Lisans Haklarının Verilmesi. Hewlett-Packard, Yazılımın bir
kopyasını kullanmanız için lisans verir. “Kullanma”, saklama,
karşıdan yükleme, yükleme, yürütme veya Yazılımı görüntüleme
anlamına gelir. Yazılımı değiştiremez, herhangi bir hakkı
kaldıramaz veya Yazılımın özelliklerini denetleyemezsiniz.
Yazılım, “eşzamanlı kullanım” için lisanslıysa, izin verilen yetkili
kullanıcı sayısından fazla kullanıcının Yazılımı eşzamanlı
Kullanmasına izin vermeyin.

Mülkiyet. Yazılımın mülkiyet ve telif hakları Hewlett-Packard’a
veya - üçüncü kişi yazılım sağlayıcına aittir. Lisansınız, Yazılım
üzerinde herhangi bir tasarruf veya mülkiyet hakkı kazandırmaz
ve Yazılım’ın herhangi bir hakkının satışı değildir.
Hewlett-Packard’ın üçüncü şahıs yazılım sağlayıcıları, bu lisans
Hükümleri’nin ihlali durumunda haklarını koruyacaklardır.

Kopyalar ve Uyarlamalar. Yalnızca arşivleme amaçlı veya
kopyalama ve uyarlama, Yazılım’ın yetkili kullanımında gerekli bir
adımsa Yazılım’ın kopyaları veya uyarlamalarını oluşturabilirsiniz.
Tüm kopya veya uyarlamalara eklemek üzere, özgün Yazılım’a ait
tüm telif hakkı bildirimlerini çoğaltmalısınız. Yazılım’ı kamuya açık
herhangi bir ağ üzerine kopyalamayın.

Parçalara Ayırlamaz veya Şifreleri Çözülemez. HP’den önceden
yazılı izin sağlanmadan, Yazılım’ı parçalara ayıramaz ve
ayrıştıramazsınız. Bazı yetki haklarına göre, sınırlı parçalama ve
ayrıştırma için HP’nin izni gerekmeyebilir. İstendiğinde, HP’ye her
parçalama veya ayrıştırma hakkında akla yatkın ayrıntılı
açıklamalar vereceksiniz. Yazılım üzerinde, yazılım işleminin
gerekli bir parçası olmadıkça herhangi bir şifre çözme işlemi
yapmayın.

background image

TK

Hewlett-Packard yazılım lisans sözleşmesi 263

Devir. Yazılımı devrettiğiniz takdirde, lisansını otomatik olarak
sona erecektir. Devir üzerine, Yazılımı, tüm kopyaları ve
belgeleriyle birlikte yazılımın devredildiği kişiye vermeniz gerekir.
Devredilen kişi, Lisans Şartlarını, devrin bir şartı olarak kabul
etmelidir.

Fesih. HP bu Lisans Şartları’ndan birine uymadığınız durumda
lisansınızı feshedebilir. Fesih üzerine, tüm kopyalarıyla,
uyarlamalarıyla ve herhangi bir şekilde birleştirilmiş bölümleriyle
birlikte Yazılımı derhal imha etmelisiniz.

İhracat Maddesi. Yazılımı veya herhangi bir kopyasını veya
uyarlamasını, uygulanan kanun veya düzenlemeleri ihlal ederek
ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz.

A.B.D. Hükümeti Sınırlı Hakları. Yazılım ve beraberinde gelen
tüm belgeler, tümüyle özel harcama dahilinde geliştirilmiştir.
Onlar, DFARS 252.227-7013 (Ekim 1988), DFARS 252.211-7015
(Mayıs 1991) veya DFARS 252.227-7014 (Haz 1995)’de
tanımlandığı gibi, “ticari bilgisayar yazılımı” veya FAR 2.101(a)
(Jun 1987)’de tanımlandığı gibi “ticari öğe” veya FAR 52.227-19
(Jun 1987)’de (veya eşdeğer herhangi bir aracı düzenlemesi veya
sözleşme maddesinde) tanımlandığı gibi “Sınırlı bilgisayar
yazılımı” olarak teslim edilir ve lisanslanırlar. Bu tür Yazılımlar ve
beraberinde gelen tüm belgeler için haklarınız ancak ürünle ilgili
uygulanan DFAR’lar veya FAR maddesi veya HP standart yazılım
sözleşmesiyle sağlanır.

background image

264 Ek F Garanti ve Yetkilendirme

TK