HP LaserJet 1200 Printer series - E Bellek (DIMM)

background image

Bellek (DIMM)

Bu bölüm, aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili bilgi verir:

DIMM (bellek) yükleme

DIMM yüklemesini sınama

DIMM öğesini çıkarma

background image

256 Ek E Bellek (DIMM)

TK