HP LaserJet 1200 Printer series - Dizin

background image

Dizin 279

Dizin

A

Hata iletileri 188

ağ bağlantıları

ayarları belirleme 41

ağ geçidi

bootptab dosyası 55

Ağ İstatistikleri 180
Access List (Erişim Listesi)

host access control list (ana bilgisayar

erişim denetim listesi) 183

alt ağ maskesi 181

bootptab dosya parametresi 55

Antetli

yazdırma 70

AppleTalk

Name (Ad) 187
Network Number (Ağ Numarası) 187
Node Number (Düğüm Numarası) 187
STATUS 187
Zone (Bölge) 187
TYPE 187

ARP DUPLICATE IP ADDRESS 189
Asetatlar

yazdırma 67

AUTONEGOTIATION 178
Ayarlar

baskı kalitesi 83
Hızlı Kopyalama, değiştirme 99
yazıcı özellikleri (sürücü) 24

B

BAD BOOTP REPLY 191
BAD BOOTP TAG SIZE 191
BAD PACKETS RCVD 180
Baskı kalitesi

ayarlar 83
sorun giderme 129

Baskı ortamları

antetli, yazdırma 70
asetatlar, yazdırma 67
kartlar, yazdırma 71
zarflar, yazdırma 68, 69

Belge Yardımcısı

erişme 37
özellikler 37

Bellek

DIMM

kullanılabilir 258
sınama 258
yükleme 256
çıkarma 259

Bir kağıda birden çok sayfa

yazdırma 79

boşta kalma zaman aşımı

geçerli ayar 183

BOOTP 182

yapılandırma 53

BOOTP Sunucusu 53

tanıtma 182

BOOTP İletişim Kuralı 52
BOOTP/DHCP IN PROGRESS 191
BOOTP/RARP IN PROGRESS 191
Broşürler

yazdırma 80

C

CF ERR

ACCESS LIST EXCEEDED 191
FILE INCOMPLETE 190
INVALID PARAM 191
LINE TOO LONG 190
MISSING PARAM 190
UNKNOWN KEYWORD 190
TRAP LIST EXCEEDED 191

Community name

configuration page 178

CONFIG BY 182
CONFIG FILE 182

D

DATE MANUFACTURED 178
Destek 199

America Online 203
CompuServe 203
HP Destek Asistanı CD'si 205
HP FIRST 205
kullanılabilirlik 196
Web 203
çevrimiçi hizmetler 203

Desteklenen web tarayıcıları 51

background image

280 Dizin

TK

DHCP 182

etkinleştirme veya devre dışı bırakma

63

kullanma 57
UNIX sistemleri 57
Windows sunucuları 58

DHCP NAK 192
DHCP Sunucusu

tanıtma 182

DIMM

yükleme 256
çıkarma 259

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma

İletişim Kuralı 57

DISCONNECTING

FROM SERVER 192

DNS sunucusu 57, 183
donanım adresi

Bootptab dosyası 54

Donatılar ve sipariş verme

bilgileri 269
parça numaraları 269

Dupleksleme 75
Dupleksleme, kart stoğu 77
Durum

AppleTalk 187
IPX/SPX 185
TCP/IP 181

E

eşdüzeyde 46
EconoMode 84
Ek Kopyalama 40
Ekrandaki mesajlar

yazıcı 113

Elle besleme 74
Elle dupleksleme 75
Elle dupleksleme, kart stoğu 77
En iyi kalite

yazıcı ayarları 83

E-posta, tarama 88
Etki alanı adı 183

F

Filigranlar 78
FIRMWARE REVISION 177
Forma yazdırma 79
FRAME TYPE 186
FRAMING

ERRORS RCVD 180

G

Garanti 264

toner kartuşu 266

Görüntü

açıklama ekleme 95
bozukluklar

yazıcı 126

geliştirme 94

Görüntü alma 93
Görüntü edinme 93
Görüntü hataları

Kopyalayıcı/Tarayıcı

boş sayfalar 159
dikey beyaz çizgiler 159
istenmeyen çizgiler 160
karışık, sıkışık metin 160
küçültülmüş görüntü 161
siyah noktalar veya çizgiler 160
toner püskürtme çerçevesi 161
çok açık veya çok koyu 159

Görüntü kusurları

yazıcı

açık veya soluk baskı 126
bozuk karakterler 128
buruşma veya katlanma 129
dikey çizgiler 127
eksiklikler 126
gri fon 127
kıvrılma veya dalgalanma 129
toner bulaşması 127
toner lekeleri 126
yamuk sayfa 129
yapışmamış toner 128
yinelenen dikey bozukluklar 128

görüntüleyici modları, tarayıcı 87
Görüntüyü kırpma 94
Güç

yazıcı

kapatma 23
voltaj dönüştürme 23

H

hardware address

identifying 177

hata iletileri 188
Hata iletisi

tarayıcı/kopyalayıcı

sorun giderme 154

Hata mesajları

yazıcı

ekrandaki 113
ışık düzenleri 111

Hizmet

bilgi formu 198
bürosu bölgeleri 207
donanım 196
kullanılabilirlik 196
sağlayıcılar 205
sözleşmeleri 205

background image

TK

Dizin 281

Hizmet ve destek

Ayrıca bkz. Destek 195
kullanılabilirlik 196

HOST NAME 181
HP FIRST 205
HP JetDirect

Hata iletileri 188

HP JetDirect 175X 46, 172

Donanımınızı doğrulama 193
yapılandırma sayfası 173

HP LaserJet Director

kapatma 38

HP LaserJet Photo Center Yazılımı

HP LaserJet Photo Center 42

HP LaserJet Utility

Macintosh için 25

Hızlı baskı

yazıcı ayarları 83

Hızlı Kopyalama 40

ayarlar 99
yapma 98

I

I/O Card (G/Ç Kartı)

STATUS 177

Işık düzenleri

yazıcı 111

iletiler

Hatalar 188

INVALID

GATEWAY ADDRESS 190
IP ADDRESS 190
SERVER ADDRESS 190
SUBNET MASK 190
SYSLOG ADDRESS 190
TRAP DEST ADDRESS 190

IP

yapılandırma bilgileri 182

IP adresi 181

Bootptab dosyası 55

IPX/SPX

DURUM iletisi 185

istemci-sunucu 46

K

Kağıt

desteklenen boyutlar ve türler

Kopyalayıcı/Tarayıcı 34
yazıcı 20

seçme 20, 247
yükleme

Kopyalayıcı/Tarayıcı 36
yazıcı 21

özellikler

yazıcı 248– 253

Kağıt alma silindiri

değiştirme 137
temizleme 139

Kağıt kullanma

yazıcı

sorun giderme 162

Kağıt kullanımı

yazıcı

sorun giderme 122

Kağıt sıkışması

tarayıcı

temizleme 164

yazıcı

giderme 134

Kapatma, HP LaserJet Director 38
karşıtlığa duyarlı özgün belgeler 93
Karşıtlık

ayarlama 93, 94
karşıtlığa duyarlı özgün belgeler 93

Kartlar

yazdırma 71

katıştırılmış web sunucusu 50
kilitleme, kontrol paneli 25
Kontrol paneli

kilitleme 25
tarayıcı 32
yazıcı 15

Kopyalama

alındı makbuzları 93
Hızlı Kopyalar 98
karşıtlığa duyarlı özgün belgeler 93
kopyalama işini iptal etme 102
önlemler 35

Kopyalayıcı Kontrol Paneli 40
Kopyalayıcı/Tarayıcı

parçalar 31– 33
özellikler 228– 230, 238

Kurulum

tarayıcı 29
yazıcı 11

L

LAN ERROR

BABBLE 188
CONTROLLER CHIP 188
EXTERNAL LOOPBACK 188
INFINITE DEFERRAL 188
INTERNAL LOOPBACK 188
LOSS OF CARRIER 189
NO LINKBEAT 189
NO SQE 188
RECEIVER OFF 188
RETRY FAULTS 189
UNDERFLOW 189
TRANSMITTER OFF 189

Laser Writer sürücüsü 25

background image

282 Dizin

TK

LaserJet Document Desktop (Belge

Masaüstü)

erişme 38
özellikler 38

LaserJet Utility 25
LaserJet Toolbox 40

erişme 40
özellikler 40

M

Macintosh

başka PPD seçme 119
baskı hataları 117
sorun giderme 115
yazıcı sürücüleri 25
yazılım 25

Manufacturing ID 178
Metin düzenleme özelliği (OCR) 90
Model number 177
modlar

görüntüleyici 87
tarama 87

Müşteri desteği 201

N

NETWORK FRAME TYPE RCVD 186
NETWORK RECONFIG– MUST REBOOT

189

NODE NAME 185
Novell NetWare

Hata iletileri 188

NOVRAM ERROR 190

O

OCR özelliği 90
Ortam

Kopyalayıcı/Tarayıcı

desteklenen boyutlar ve türler 34

yazıcı

seçme 20

özellikler 20, 34, 247

OUT OF BUFFERS 189

P

PACKETS TRANSMITTED 180
Parçalar

Kopyalayıcı/Tarayıcı 31– 33
yazıcı 14– 19

PORT CONFIG 177
PORT SELECT 177
POSTSCRIPT MODE NOT SELECTED

192

PPD

başkasını seçme 119
Macintosh 25

Primary Frame Type (Birincil Çerçeve

Türü) 185

Printer Page Description Dosyaları, bkz.

PPD

R

RARP Sunucusu

tanıtma 182

RARP, kullanma 64
Renk 277

konu başlıkları 275

S

Satış

bürosu bölgeleri 207

satış ve hizmet büroları 207
Service Location Protocol (Servis Yeri

İletişim Kuralları) (SLP) 183

seçme

başka PPD 119

SNMP set community name

configuration page 178

Sorun giderme

baskı kalitesi 129
kağıt alma silindiri 137, 139
Kopyalayıcı/Tarayıcı

çözüm bulma 144

Macintosh baskı sorunları 115
PS sorunları 120
tarama/kopyalama kalitesi 158– 161
tarayıcı

kağıt sıkışmaları 164

tarayıcı /kopyalayıcı 143
yapılandırma sayfası hata iletileri 188
yazıcı 109

görüntü kusurları 126
hata mesajları 113
kağıt kullanma 162
kağıt kullanımı 122
kağıt sıkışmaları 134
ışık düzenleri 111
çözümün bulunması 110

Sorunları önleme 158
Status (Durum)

General (Genel) 177

Sıkışmalar

tarayıcı 164
yazıcı 134

syslog sunucusu

Bootptab dosya parametresi 55
tanıtma 183

tarama

yöntemler 87

background image

TK

Dizin 283

U

UNABLE TO

CONNECT DHCP SERVER 192

UNICAST PACKETS RCVD 180
UNSENDABLE PACKETS 180
Uyumluluk

LaserJet III 83

V

Varsayılan ağ geçidi

ayrıca, ağ geçidine bakın
yapılandırma sayfası 181

Varsayılan ayarlar

baskı kalitesi 83
Hızlı Kopyalama 99
yazıcı özellikleri (sürücü) 24

Voltaj dönüştürme

yazıcı 23

W

WEB JETADMIN URL 184
WINS sunucusu 183

DHCP ve 57

X

XMIT COLLISIONS 180
XMIT LATE COLLISIONS 180

İ

İşleri tarama

açıklama ekleme 95
e-posta olarak tarama 88
görüntü tarama 93
metin düzenleme (OCR) 90
taranmış görüntüleri depolama 91
Taranmış görüntüleri geliştirme 94

İşleri yazdırma

bir kağıda birden çok sayfa 79
broşürleri yazdırma 80
filigranları yazdırma 78
Forma yazdırma 79
kağıdın her iki yüzüne yazdırma 75
kağıdın her iki yüzüne yazdırma, kart

stoğu 77

yapılandırma sayfası iletileri

Hata İletileri 188

Yardım, çevrim içi 26

erişme 43

Yazdırma

baskı ortamına yazdırma

antetli 70
asetatlar 67
kartlar 71
zarflar 68, 69

broşürler 80

EconoMode (toner tasarrufu)

seçeneğiyle 84

filigranlar 78
yazdırma işini iptal etme 82

Yazıcı

güç

kapatma 23
voltaj dönüştürme 23

kağıt (baskı ortamı) yükleme 21
kağıt giriş seçenekleri 16
kağıt sıkışması 134
kağıt çıkış seçenekleri 18
kontrol paneli 15
kurulum 11
parçalar 14– 19
sürücü 24
sürücüler, Macintosh 25
varsayılan ayarlar 24
ışık düzenleri 111
yeniden adlandırma 119
yükleme 45
çevrim içi yardım 26
özellikler 214– 215
özellikler (sürücü) 24
özellikler ve avantajlar 12

yazıcı sunucusu

Hata iletileri 175
Sorun Giderme 172
ışık sistemi 174

Yazıcı özellikleri

baskı kalitesi ayarları 83
bir kağıda birden çok sayfa 79
broşürleri yazdırma 80
elle dupleksleme 75
filigranlar 78

yazıcıyı yeniden adlandırma 119
Yazılım

Belge Yardımcısı 37
Hızlı Kopyalama ayarları 40
Kopyalayıcı Kontrol Paneli 40
LaserJet Document Desktop (Belge

Masaüstü) 38

LaserJet Toolbox 40
lisans sözleşmesi 262
Macintosh 25
Macintosh için HP LaserJet Utility 25
Macintosh yazıcı sürücüleri 25
yazıcı özellikleri (sürücü) 24

İptal etme

kopyalama işi 102
tarama işi 95
yazdırma işi 82

Yükleme

Kopyalayıcı/Tarayıcı özgün belgeleri 36
yazıcı 45

background image

284 Dizin

TK

Z

Zarflar

yazdırma 68, 69

T

Taşıyıcı sayfa 34
Tarama

alındı makbuzları 93
karşıtlığa duyarlı özgün belgeler 93
tarama işini iptal etme 95
önlemler 35

Tarama/kopyalama kalitesi

sorun giderme 158– 161

Taranmış görüntüleri depolama 91

Windows 9.x ve NT 4.0 92

Taranmış metni düzenleme (OCR) 90
Tarayıcı

kağıt giriş tepsisi 33
kağıt sıkışması 164
kontrol paneli 32
kurulum 29

Tarayıcı/kopyalayıcı

yazıcıdan çıkartma 167

Tarayıcılar, desteklenen 51
TCP/IP

DURUM iletisi 181

Temizleme

yazıcı 131– 133
yazıcı kağıt yolu 133
Tarayıcı 163

TFTP

Hata iletileri 191
Sunucu 53, 182

Toner

eşit şekilde dağıtma 106
EconoMode (toner tasarrufu) 84

Toner kartuşu

değiştirme 107
geri kazanım 105
toner tasarrufu, EconoMode 105
yönetme 103

Toner tasarrufu

EconoMode 84

Topluluk adı 53
TOTAL PACKETS RCVD 180

Ç

Çevrim içi yardım

yazıcı 26

Çevrim içi yardım, erişme 43
Çözünürlük 276

konu başlıkları 275

Ö

Ön uyarılar

tarayıcı

sıkışmalar 164

Önlemler

kopyalama 35
tarama 35
yazıcı

kağıt sıkışmaları 134

Özellikler

Kopyalayıcı/Tarayıcı 228– 230, 238
yazıcı 214– 215

kağıt 248– 253

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220