HP LaserJet 1200 Printer series - FCC uyumu

background image

FCC uyumu

Bu donatım test edildi ve sınırları açısından FCC kuralları Bölüm
15’e göre B sınıfı dijital bir aygıta uyumlu bulundu. Limitler,
evlerde yapılan yüklemelerde karşılaşılabilecek zararlı girişimlere
karşı uygun bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu
donatım radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir.
Talimatlara uygun olarak yüklenmez ve kullanılmazsa radyo
iletişimine zararlı girişimleri olabilir. Ancak, belirli yüklemelerde
girişimin ortaya çıkmayacağının garantisi yoktur. Açılıp
kapatılarak belirlenebileceği gibi donatım radyo veya televizyon
alıcıları için zararlı girişimlere neden olursa, kullanıcı aşağıdaki
önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak girişimi düzeltebilir.

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Donatım ile alıcı arasındaki ayırmayı artırın.

Donatımı alıcının yerleştirildiğinden farklı bir devredeki bir
çıkış noktasına bağlayın.

Satıcınıza veya deneyimli bir radyo/televizyon tamircisine
danışın.

Not

Yazıcıda yapılacak ve Hewlett-Packard tarafından açıkça
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu donatımı işletme
yetkisini geçersiz kılabilir.

Koruyuculu bir arabirim kablosu kullanımı gereklidir. Bu kullanımın FCC
kuralları Sınıf B sınırlarına (Bölüm 15) uygun olmasını sağlar.

background image

232 Ek B Yazıcı ve kopyalayıcı/tarayıcı özellikleri

TK