HP LaserJet 1200 Printer series - Uygunluk AçÆklamasÆ

background image

Uygunluk Açıklaması

ISO/IEC Rehberi 22 ve EN45014’e göre

Üreticinin Adı:

Hewlett-Packard Company

Üreticinin Adresi:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 U.S.A.

şu ürünün:

Ürün Adı:

HP LaserJet 1200 Serisi

Model Numarası:

C7044A, C7045A, C7046A, C7048A

Ürün Seçenekleri:

ALL

aşağıdaki Ürün Özelliklerine uygun olduğunu açıklar:

Güvenlik:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Sınıf 1 Laser/LED Ürünü)

EMC:

CISPR 22:1997+A1 / EN 55022:1994 Sınıf B

1

EN 61000-3-2:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B

2

) / ICES-002, Yayın 2

AS / NZS 3548:1995

Ek Bilgiler:

Bu ürün şu yönergelerin gereklerini yerine getirir: EMC Yönergesi 89/336/EEC ile Düşük Voltaj Yönergesi
73/23/EEC, ve bunlara ilişkin olarak CE-işaretini taşır.

1) Ürün, Hewlett Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile karakteristik bir yapılandırmada test edilmiştir.

2) Bu aygıt FCC Kurallarının 15 Bölümü’ne uygundur. İşlem şu iki koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı
girişimlere neden olamaz ve (2) bu aygıt zararsız işlemlere yol açacak her girişim dahil aldığı her girişimi
kabul etmelidir.
3) Ürün, yazdırma sunucusu donatılarını kullanılarak Yerel Alan Ağı (LAN) kablolarına bağlandığında Sınıf
A işlemini ortaya koyar.

Boise, Idaho U.S.A.

1 Temmuz 2000

YALNIZCA Düzenlemeye ilişkin Konular için şurayla bağlantı kurun:

Avusturalya:

Ürün Düzenleme Yöneticisi, Hewlett-Packard Avustralya Ltd.31-41
Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Avustralya

Avrupa:

Yerel Hewlett-Packard Satış ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard
GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger
Straße 130, D-71034 Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143)

A.B.D.:

Ürün Düzenleme Yöneticisi, Hewlett-Packard Company, PO Box
15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

background image

TK

Düzenleyici Bildirimler 225