HP LaserJet 1200 Printer series - SÆkÆ mÆ  sayfanÆn çÆkarÆlmasÆ

background image

Sıkışmış sayfanın
çıkarılması

DİKKAT

Baskı ortamı sıkışmaları, sayfada
yapışmamış toner kalmasına neden
olabilir. Giysilerinize toner bulaşırsa,
soğuk suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin
kumaşa kalıcı olarak işlemesine neden
olur.

1

Toner kapağını ve düz çıkış kapağını
açın.

2

Yeşil açma kollarını aşağı doğru
çevirin. Toner kartuşunu çıkarmaya
gerek kalmadan baskı ortamını
çıkarabiliyorsanız, ortamı çıkarın ve
4. adıma geçin.

DİKKAT

Toner kartuşunun zarar görmesini
önlemek için, kartuşu ışığa maruz
bırakmayın.

3

Toner kartuşunu çıkarın ve bir
kenara koyun.

Devamı sonraki sayfada

1

2

3

background image

136 Bölüm 9 Yazıcı sorunlarının giderilmesi

TK

4

Kağıdın en fazla görünen kısmını
(bu kağıdın ortası da olabilir) iki
elinizle kavrayarak dikkatli biçimde
yazıcıdan çıkarın.

5

Sıkışan baskı ortamını çıkardıktan
sonra, toner kartuşunu yerine takın
ve toner kapağı ile düz çıkış
kapağını kapatın.

Not

Düz çıkış kapağını kapattığınızda, açma
kolları da otomatik olarak kapanır.

Baskı ortamı sıkışmasını giderdikten
sonra, yazıcıyı kapatıp yeniden açmanız
gerekebilir.

Not

Yeni baskı ortamı eklerken, giriş
tepsisindeki tüm baskı ortamlarını
çıkarın ve yeni baskı ortamı yığınını
düzeltin.

4

5

background image

TK

Kağıt alma silindirinin değiştirilmesi 137