HP LaserJet 1200 Printer series - BaskÆ kalitesinin artÆrÆlmasÆ

background image

Baskı kalitesinin artırılması

Bu bölüm, baskı sorunlarının saptanması ve giderilmesi
konularında bilgi edinmenizi sağlar

Açık veya soluk baskı

Toner azalmış. Daha fazla bilgi almak için

Toner kartuşunun

yönetimi

konusuna bakın.

Baskı ortamı, Hewlett-Packard’ın baskı ortamı özelliklerine
uygun olmayabilir (örneğin, fazla nemli veya kaba olabilir).
Daha fazla bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Sayfanın tamamı soluksa, baskı yoğunluğu ayarı fazla soluk
veya EconoMode seçeneği etkin olabilir. Yazıcı
özelliklerinden baskı yoğunluğunu ayarlayın ve EconoMode
seçeneğini devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi almak için

Toner tasarrufu

konusuna bakın.

Toner lekeleri

Baskı ortamı, Hewlett-Packard’ın baskı ortamı özelliklerine
uygun olmayabilir (örneğin, fazla nemli veya kaba olabilir).
Daha fazla bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Yazıcının temizlenmesi gerekebilir. Yönergeler için

Yazıcının

temizlenmesi

veya

Yazıcı baskı ortamı yolunun temizlenmesi

konusuna bakın.

Eksiklikler

Tek bir baskı ortamı sayfası bozuk olabilir. İşi yeniden
basmayı deneyin.

Baskı ortamının nem içeriği eşit dağılmamış veya baskı
ortamının yüzeyinde lekeler var. Yeni bir baskı ortamına
baskı yapmayı deneyin. Daha fazla bilgi almak için

Yazıcı

ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Kağıt destesi bozuk. İmalat işlemleri, baskı ortamındaki bazı
alanların toneri kabul etmemesine neden olabilir. Farklı türde
veya markada bir baskı ortamı kullanmayı deneyin.

Toner kartuşu bozuk olabilir. Daha fazla bilgi almak için

Toner kartuşunun yönetimi

konusuna bakın.

Not

Bu işlemler sorunu çözmezse, yetkili bir HP-bayisine veya servisine
başvurun.

background image

TK

Baskı kalitesinin artırılması 127

Dikey çizgiler

Öncelikli giriş tepsisinin düzgün biçimde takılmış olduğundan
emin olun.

Büyük olasılıkla, toner kartuşunun içindeki ışığa duyarlı
tambur çizilmiş. Yeni bir HP toner kartuşu takın. Yönergeler
için

Toner kartuşunun değiştirilmesi

konusuna bakın.

Gri fon

Öncelikli giriş tepsisinin düzgün biçimde takılmış olduğundan
emin olun.

HP LaserJet Device Configuration (Aygıt Konfigürasyonu)
aracılığıyla baskı yoğunluğu ayarını düşürün. Böylece
fondaki gölge azalır.

Çevrim içi yardıma erişim

konusuna

bakın.

Daha düşük gramajlı bir baskı ortamı kullanın. Daha fazla
bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Yazıcınızın bulunduğu ortamı denetleyin. Fazla kuru (nem
oranı düşük) ortamlar, fondaki gölge miktarını artırabilir.

Yeni bir HP toner kartuşu takın. Yönergeler için

Toner

kartuşunun değiştirilmesi

konusuna bakın.

Toner bulaşması

Baskı ortamının yazıcıya ilk giren kenarında toner bulaşması
varsa, baskı ortamı kılavuzları kirlenmiş olabilir. Baskı ortamı
kılavuzlarını kuru, toz bırakmayan bir kumaşla silin. Daha
fazla bilgi almak için,

Yazıcının parçalarını tanıma

veya

Yazıcının temizlenmesi

konusuna bakın.

Baskı ortamının türünü ve kalitesini denetleyin.

Yeni bir HP toner kartuşu takmayı deneyin. Yönergeler için

Toner kartuşunun değiştirilmesi

konusuna bakın.

Koruma aksamının sıcaklığı fazla düşük olabilir. Yazıcı
sürücünüzün Paper (Kağıt) sekmesindeki Optimize for: (En
iyi duruma getirilecek ortam) seçeneğini kontrol edin ve
uygun baskı ortamı ayarını içerdiğinden emin olun.

background image

128 Bölüm 9 Yazıcı sorunlarının giderilmesi

TK

Yapışmamış toner

Yazıcının içini temizleyin. Yönergeler için

Yazıcının

temizlenmesi

konusuna bakın.

Baskı ortamının türünü ve kalitesini denetleyin. Daha fazla
bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Yeni bir HP toner kartuşu takmayı deneyin. Yönergeler için

Toner kartuşunun değiştirilmesi

konusuna bakın.

Yazıcı sürücünüzün Paper (Kağıt) sekmesindeki Optimize
for:
(En iyi duruma getirilecek ortam) seçeneğini belirleyin ve
kullanmakta olduğunuz baskı ortamını seçin. Bu özelliğe,
HP LaserJet Device Configuration (Aygıt Konfigürasyonu)
aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Çevrim içi yardıma erişim

konusuna bakın.

Yazıcıyı, uzatma kablosu yerine doğrudan AC prizine takın.

Yinelenen dikey bozukluklar

Toner kartuşu zarar görmüş olabilir. Sayfanın aynı
konumunda yinelenen lekeler oluşuyorsa, yeni bir HP toner
kartuşu takın. Yönergeler için

Toner kartuşunun

değiştirilmesi

konusuna bakın.

Yazıcının iç parçalarına toner bulaşmış olabilir. Daha fazla
bilgi almak için

Yazıcının temizlenmesi

konusuna bakın.

Baskı kusurları sayfanın arka yüzünde oluşuyorsa, birkaç
sayfa sonra sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Yazıcı sürücünüzün Paper (Kağıt) sekmesindeki Optimize
for:
(En iyi duruma getirilecek ortam) seçeneğini belirleyin ve
kullanmakta olduğunuz baskı ortamını seçin. Bu özelliğe,
HP LaserJet Device Configuration (Aygıt Konfigürasyonu)
aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Çevrim içi yardıma erişim

konusuna bakın.

Bozuk karakterler

Karakterler içi boş görüntüler oluşturacak şekilde
bozuluyorsa, baskı ortamınız fazla pürüzsüz olabilir. Farklı bir
baskı ortamı kullanmayı deneyin. Daha fazla bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Karakterler dalgalı bir etki oluşturacak şekilde bozuluyorsa,
yazıcının servise ihtiyacı olabilir. Bir konfigürasyon sayfası
bastırın. Konfigürasyon sayfasındaki karakterler de bozuksa,
yetkili bir HP bayisine veya serisine başvurun. Daha fazla
bilgi almak için

Hizmet ve destek

konusuna bakın.

background image

TK

Baskı kalitesinin artırılması 129

Yamuk sayfa

Baskı ortamının düzgün şekilde yerleştirildiğinden ve
kılavuzların baskı ortamı yığınını fazla sıkı veya gevşek
biçimde tutmadığından emin olun. Daha fazla bilgi almak için

Giriş tepsilerine baskı ortamı yükleme

konusuna bakın.

Giriş selesi aşırı dolu olabilir. Daha fazla bilgi almak için

Giriş

tepsilerine baskı ortamı yükleme

konusuna bakın.

Baskı ortamının türünü ve kalitesini denetleyin. Daha fazla
bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Kıvrılma veya dalgalanma

Baskı ortamının türünü ve kalitesini denetleyin. Yüksek
sıcaklı ve nem oranı, baskı ortamının kıvrılmasına neden
olabilir. Daha fazla bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Baskı ortamı, uzun süredir giriş tepsisinde duruyor olabilir.
Baskı ortamını giriş tepsisinde 180° derece döndürmeyi
deneyin.

Düz çıkış kapağını açın ve düz çıkış almayı deneyin. Daha
fazla bilgi almak için

Yazıcı çıkış yolları

konusuna bakın.

Koruma aksamının sıcaklığı fazla yüksek olabilir. Yazıcı
sürücünüzün Paper (Kağıt) sekmesindeki Optimize for (En
iyi duruma getirilecek ortam) seçeneğini kontrol edin ve
uygun baskı ortamı ayarını içerdiğinden emin olun.

Buruşma veya katlanma

Kağıdın düzgün şekilde yüklenmiş olduğundan emin olun.
Daha fazla bilgi almak için

Giriş tepsilerine baskı ortamı

yükleme

konusuna bakın.

Baskı ortamının türünü ve kalitesini denetleyin. Daha fazla
bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Düz çıkış kapağını açın ve düz çıkış almayı deneyin. Daha
fazla bilgi almak için

Yazıcı çıkış yolları

konusuna bakın.

Tepsideki kağıt yığınını ters çevirin. Baskı ortamını giriş
tepsisinde 180° derece döndürmeyi de deneyebilirsiniz.

background image

130 Bölüm 9 Yazıcı sorunlarının giderilmesi

TK

Karakterlerin çevresine yayılmış toner

Karakterlerin çevresine yayılmış çok miktarda toner varsa,
baskı ortamınız toneri kabul etmiyor olabilir. (Lazer
baskısında az miktarda toner yayılması olağandır.) Farklı bir
baskı ortamı türü kullanmayı deneyin. Daha fazla bilgi almak
için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Tepsideki kağıt yığınını ters çevirin.

Lazer yazıcılar için tasarımlanmış baskı ortamlarını kullanın.
Daha fazla bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

background image

TK

Yazıcının temizlenmesi 131