HP LaserJet 1200 Printer series - YazÆcÆ Æ Æk düzenleri

background image

Yazıcı ışık düzenleri

Kontrol paneli ışık mesajı

Işık durumu Yazıcı durumu

Yapılacak işlem

Hazır

Yazıcı baskıya hazır.

Hiçbir işlem yapılması gerekmiyor. Bir
konfigürasyon sayfası basmak için, yazıcının
kontrol panelindeki Devam düğmesine bir
kez basın.

İşleniyor

Yazıcı veri almakta veya
işlemekte.

İşin basılmasını bekleyin.

Elle besleme veya bellek dolu

Yazıcı elle besleme kipinde
veya belleği dolu. Baskı
işlemine devam edebilirsiniz.

Doğru baskı ortamını koymuş olduğunuzdan
emin olun. Baskıya devam etmek için,
Devam düğmesine bir kez basın.

Elle besleme yazılım tarafından denetlenir.
Elle besleme kipini kullanmak istemiyorsanız,
yazıcı özelliklerinden ayarı değiştirin. Daha
fazla bilgi almak için

Yazıcı özellikleri

(sürücü)

konusuna bakın.

Basılmakta olan sayfa, yazıcının bellek
kapasitesi için fazla karmaşık.

Baskıya devam etmek için, Devam
düğmesine bir kez basın.

Çözünürlüğü azaltın. Daha fazla bilgi
almak için

Baskı kalitesi ayarlarını

anlama

konusuna bakın.

Bellek ekleyin. Daha fazla bilgi almak için

Bellek (DIMM)

konusuna bakın.

“Işık sönük” durumunu gösteren simge

“Işık yanıp sönüyor” durumunu gösteren

simge

“Işık yanık” durumunu gösteren simge

Işık durumu açıklamaları

background image

112 Bölüm 9 Yazıcı sorunlarının giderilmesi

TK

Kapak açık, baskı ortamı yok,
toner kartuşu yok ve baskı
ortamı sıkışmış

Yazıcı hata durumuna geçti ve
operatörün bir işlem yapması
veya yardım bilgilerine bakması
gerekiyor.

Aşağıdakileri denetleyin:

Toner kapağı tam olarak kapalı.

Baskı ortamı yüklenmiş. Yönergeler için

Giriş tepsilerine baskı ortamı yükleme

konusuna bakın.

Toner kartuşu yazıcıya doğru biçimde
takılmış. Yönergeler için

Toner

kartuşunun değiştirilmesi

konusuna

bakın.

Baskı ortamı sıkışmış. Yönergeler için

Yazıcıdaki baskı ortamı sıkışmalarının
giderilmesi

konusuna bakın.

Sol kenar panelinin tamamen kapalı.

Yazıcıyı Sıfırlama/İşi İptal
Etme/Temizleme Modu

Yazıcı sıfırlanıyor. Tüm ışıklar
1/2 saniye veya daha uzun bir
süre boyunca yanıp sönerse:

yazıcı sıfırlanıyor.

daha önce gönderilmiş olan
tüm baskı işleri boşaltılıyor

bir temizleme sayfası
basılıyor

Hiçbir işlem yapılması gerekmiyor.

Önemli hata

Tüm ışıklar yanıyor.

Yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.

Yazıcının kablosunu çekip beş dakika
bekleyin ve kabloyu yeniden takın.

Yazıcı hata vermeye devam ediyorsa,
HP Destek’i arayın.

Hizmet ve destek

konusuna bakın.

Aksesuar hatası

Tüm ışıklar yanıp sönüyor.

DIMM’leri çıkarın ve gerekiyorsa
yenilerini takın. Yönergeler için

Bellek

(DIMM)

konusuna bakın.

HP Destek’e başvurun.

Hizmet ve destek

konusuna bakın.

Kontrol paneli ışık mesajı (devam)

Işık durumu Yazıcı durumu

Yapılacak işlem

background image

TK

Çözümün bulunması 113

Ekrandaki hata mesajları