HP LaserJet 1200 Printer series - SÆk Kar Æla Ælan Macintosh SorunlarÆ

background image

Sık Karşılaşılan Macintosh Sorunları

Belirti

Olası Nedeni

Çözümü

Chooser (Seçici) sorunları

Yazıcı sürücüsü simgesi
Chooser’da görünmüyor
(HP LaserJet 1200 yazıcısı
için LaserWriter 8 sürücüsü
kullanılır).

Yazılım düzgün biçimde
yüklenmemiş.

LaserWriter 8 sürücüsü, Mac OS’un
parçası olarak bulunmalıdır.
LaserWriter sürücüsünün, sistem
klasörleri altındaki Extensions
klasöründe bulunduğundan emin
olun. Sürücü bu klasörde değilse,
Mac OS CD’nizi kullanarak
LaserWriter sürücüsünü yükleyin.

Kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat
edin.

Yazıcının doğru ağa bağlı olduğundan
emin olun. Apple menüsü içinde
Control Panels (Kontrol Panelleri)
altından Network veya AppleTalk
Control Panel (AppleTalk Kontrol
Paneli) seçeneğini seçin, sonra doğru
bağlantı noktasını belirleyin.

HP LaserJet yazıcı
sürücüsü simgesi
(HP LaserJet 1220 ürünü
için) Chooser’da
görüntülenmiyor.

Yazılım düzgün biçimde
yüklenmemiş.

Yazılımı yeniden yükleyin.

HP LaserJet tarama
sürücüsü simgesi
(HP LaserJet 1220 ürünü
için) Chooser’da
görüntülenmiyor.

Yazılım düzgün biçimde
yüklenmemiş.

Yazılımı yeniden yükleyin.

background image

116 Bölüm 9 Yazıcı sorunlarının giderilmesi

TK

Yazıcı adı, Chooser’daki
“Select a PostScript Printer”
kutusunda
görüntülenmiyor.

Kabloların doğru biçimde
bağlandığından, yazıcının açık
olduğundan ve Hazır ışığının
yandığından emin olun.

Chooser’da doğru yazıcı sürücüsünü
seçmeye dikkat edin. HP LaserJet
1200 yazıcısı için LaserWriter
sürücüsünü kullanın.

Yazıcı çok sayıda bölge içeren bir
ağda bulunuyorsa, Chooser’daki
“AppleTalk Zones” kutusunda doğru
bölgenin seçildiğinden emin olun.

LaserWriter 8 sürücüsünün yüklü
olduğundan emin olun.

Bir kendini test sayfası bastırarak,
yazıcının Chooser’da seçili
olduğundan emin olun. (Devam ve İşi
İptal Et
düğmelerine aynı anda
basın.) Yazıcının, kendini-test
sayfasında görüntülenen AppleTalk
adını denetleyin.

AppleTalk’un açık olduğundan emin
olun. (Chooser’da Active’in yanındaki
düğme seçilmiş olmalıdır.)
Değişikliklerin yürürlüğe girmesi için
bilgisayarı yeniden başlatmanız
gerekebilir.

Yazıcı sürücüsü,
Chooser’da Auto Setup’ı
tıklatsanız bile seçilen
yazıcının ayarlarını
otomatik olarak
belirlemiyor.

Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.

Başka bir PPD seçin.

Bir ağa bağlıysanız, yazıcıyı ve
bilgisayarı ağdan yalıtmayı deneyin.

Belirti

Olası Nedeni

Çözümü

background image

TK

Çözümün bulunması 117

Baskı Hataları

Baskı işi istediğiniz
yazıcıya gönderilmiyor.

Aynı veya benzer adda
başka bir yazıcı baskı
işinizi almış olabilir.

Yazıcının, kendini-test sayfasında
görüntülenen AppleTalk adını
denetleyin.

Kabloların doğru biçimde
bağlandığından, yazıcının açık
olduğundan ve Hazır ışığının
yandığından emin olun.

Yazıcı baskı işini
gerçekleştirirken bilgisayarı
kullanamıyorsunuz.

Background Printing (Arka
Planda Baskı) seçilmemiş.

LaserWriter 8.3

Chooser’da Background Printing
özelliğini etkinleştirin. Durum
mesajları artık Print Monitor’a (Baskı
Yöneticisi) yönlendirilir ve
bilgisayarınız yazıcıya gönderilen
verileri işlerken çalışmaya devam
edebilirsiniz.

LaserWriter 8.4 ve sonraki
sürümler

Background Printing özelliğini
etkinleştirmek için, sırasıyla File
(Dosya), Print Desktop (Baskı
Masaüstü) ve Background Printing
(Arka Planda Baskı) seçeneklerini
belirleyin.

Encapsulated PostScript
(EPS) dosyası doğru yazı
tipleriyle basılmıyor.

Bazı yazılım
uygulamalarında bu sorun
görülebilir.

Baskı işleminden önce, EPS
dosyasındaki yazı tiplerini yazıcıya
indirmeyi deneyin.

Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII
biçiminde gönderin.

Belgeniz New York,
Geneva veya Monaco yazı
tipleriyle basılmıyor.

Değiştirilen yazı tiplerine ilişkin seçimi
kaldırmak için, Page Setup (Sayfa
Ayarları) iletişim kutusunda Options’ı
(Seçenekler) seçin.

Belirti

Olası Nedeni

Çözümü

background image

118 Bölüm 9 Yazıcı sorunlarının giderilmesi

TK

USB Sorunları

Üçüncü şahıslarca üretilen
USB kartıyla baskı
yapılamıyor.

Bu hata, USB yazıcıları
için gerekli yazılım
yüklenmediğinde ortaya
çıkabilir.

Üçüncü şahıslarca üretilmiş bir USB
kartını eklerken, Apple’ın USB
Adapter Card Support (USB
Bağdaştırıcı Kartı Desteği) yazılımını
kullanmanız gerekebilir. Bu yazılımın
en güncel sürümünü Apple’ın Web
sitesinde bulabilirsiniz.

Sürücü seçildikten sonra
HP LaserJet USB yazıcısı
Macintosh Chooser’da
görüntülenmiyor.

Bu sorun bir yazılım veya
donanım bileşeninden
kaynaklanabilir.

Yazılım sorunlarının giderilmesi

Macintosh’unuzun USB’yi
destekleyip desteklemediğini
denetleyin.

Macintosh’unuzda Mac OS 8.6
veya sonraki sürümünün
bulunduğundan emin olun.

Donanım sorunlarının giderilmesi

Yazıcının açık olduğundan emin
olun.

USB kablosunun düzgün biçimde
takılmış olup olmadığını
denetleyin.

Yüksek hızlı uygun USB
kablosunu kullandığınızdan emin
olun.

Zincirden güç çeken çok fazla
sayıda USB aygıtı olmadığından
emin olun. Zincirdeki tüm
aygıtların bağlantısını kesin ve
kabloyu doğrudan ana
bilgisayardaki USB bağlantı
noktasına takın.

Zincirin aynı sırasında güç
verilmemiş ikiden fazla-USB hub’ı
olup olmadığını denetleyin.
Zincirdeki tüm aygıtların
bağlantısını kesin ve kabloyu
doğrudan ana bilgisayardaki USB
bağlantı noktasına takın.

Not: iMac klavyesi, güç-verilmeyen
bir USB hub’ıdır.

Belirti

Olası Nedeni

Çözümü

background image

TK

Çözümün bulunması 119