HP LaserJet 1200 Printer series - Kar ÆtlÆk özelli²ine eri im

background image

Karşıtlık özelliğine erişim

Hızlı Kopyalar: HP LaserJet Director’da Toolbox’ı (Araç
Kutusu) ve HP LaserJet Device Configuration’ı (Aygıt
Yapılandırmasını) tıklatın. HP LaserJet Device Configuration
penceresi açıldığında, Copy (Kopyala) sekmesini tıklatın.

HP LaserJet Director çalışmıyorsa:

HP LaserJet Director

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 ve Mac OS)

konusuna bakın.

Tüm özellikleri içeren kopyalar: HP LaserJet
Kopyalayıcı’yı açın. Yönergeler için bkz.

HP LaserJet

Kopyalayıcı’nın kullanılması

.