HP LaserJet 1200 Printer series - TaranmÆ  metnin düzenlenmesi (OptikKarakterTanÆma)

background image

Taranmış metnin düzenlenmesi
(Optik Karakter Tanıma)

Faksları, mektupları, gazete kupürlerini ve daha pek çok belgeyi
düzenlemek için Edit (Düzenleme) özelliğini kullanabilirsiniz.
Taranmış metni düzenlerken, bir Optik Karakter Tanıma (OCR)
uygulaması metni okur ve düzenlemeleri yapabileceğiniz bir
sözcük işleme programına almanıza olanak sağlar. Sözcük
işleme programınızın bağlantısını değiştirmek için, HP LaserJet
Director’ı kullanın.

Not

E-posta olarak tarama özelliği Windows 95’te kullanılamaz.