HP LaserJet 1200 Printer series - Depolama özelli²inin kullanÆlmasÆ (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 veMac OS)

background image

Depolama özelliğinin kullanılması
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0
ve Mac OS)

1

Taranacak yüzeyi yukarı bakacak ve dar kenarı önde olacak
şekilde özgün belgeyi yükleyin.

2

Baskı ortamı kılavuzlarını ayarlayın.

3

Tarayıcıda Tara düğmesine basın. Varsayılan ayarları
değiştirmediyseniz veya ağa bağlı değilseniz, HP LaserJet
Director otomatik olarak başlar.

4

HP LaserJet Director’da Archive (Arşiv) seçeneğini tıklatın.

5

Belge taranır ve taranmış görüntü masaüstünde depolanır.

6

İsterseniz, görüntüyü kırpabilir veya ölçeklendirebilir ve
açıklama ekleyebilirsiniz.

7

Folders (Klasörler) sekmesini tıklatın ve görüntüyü, HP
LaserJet Document Manager’ın (Belge Yöneticisi) sol
tarafında listelenen dizinlerden birine sürükleyin.

1

2

3

background image

TK

Görüntü edinme 93