HP LaserJet 1200 Printer series - Ek açÆklama özelliklerine eri im

background image

Ek açıklama özelliklerine erişim

HP LaserJet Document Manager’da (Belge Yöneticisi), Tools
(Araçlar) sekmesini seçin ve Annotations’ı (Ek Açıklamalar)
tıklatın.

Not

Ek açıklama ayarlarını değiştirmek için, Tools sekmesini ve
Annotation Properties’i (Ek Açıklama Özellikleri) tıklatın.