HP LaserJet 1200 Printer series - Tarama i lerini iptal etme

background image

Tarama işlerini iptal etme

Bir tarama işini iptal etmek için aşağıdaki yöntemleri
kullanabilirsiniz:

Kopyalayıcı/tarayıcı kontrol panelindeki iki düğmeye aynı
anda basın.

Bilgisayar ekranında beliren iletişim kutusunda Cancel (İptal)
düğmesini tıklatın.

Not

Tarama işlemi sırasında işi iptal ederseniz, kopyalayıcı/tarayıcı baskı
ortamı giriş tepsisindeki özgün belgeyi çıkarmanız gerekir.

background image

96 Bölüm 6 İşleri tarama

TK

background image

TK

97

7