HP LaserJet 1200 Printer series - Bir yapra²a birden çok sayfa basma özelli²ine eri im (Mac OS)

background image

Bir yaprağa birden çok sayfa basma
özelliğine erişim (Mac OS)

1

Masaüstünden, File (Dosya) ve sonra Print Desktop
(Masaüstünü Yazdır) seçeneğini seçin.

2

General (Genel) aşağı açılır listesinden Layout (Düzen)
seçeneğini belirleyin.

3

Pages Per Sheet (Kağıt Başına Sayfa Sayısı) aşağı açılır
listeden, her yaprağa basılacak sayfa sayısını seçin.

4

Save (Kaydet) seçeneğini tıklatın.

background image

80 Bölüm 5 İşleri yazdırma

TK