HP LaserJet 1200 Printer series - Ka²ÆdÆn her iki yüzüne baskÆ (elle dupleksleme)

background image

Kağıdın her iki yüzüne baskı (elle dupleksleme)

Kağıdın her yüzüne de yazdırmak (elle dupleksleme) için, kağıdı
yazıcıdan iki kez geçirmeniz gerekir. Baskı işlemi için baskı
ortamı çıkış tepsisini veya düz çıkış yolunu kullanabilirsiniz.
Hewlett-Packard, düşük gramajlı baskı ortamları için baskı
ortamı çıkış selesini, yüksek gramajlı veya kıvrılabilen baskı
ortamları için ise düz çıkış yolunu kullanmanızı önerir.

Daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki konulara bakın:

Çıkış selesini kullanarak elle dupleksleme

Yüksek gramajlı baskı ortamı veya kart stoğunda elle
dupleksleme

Not

El ile çift yönlü yazdırma yalnızca Windows'da desteklidir.

Not

Elle dupleksleme, yazıcının kirlenmesine ve baskı kalitesinin
düşmesine neden olabilir. Yazıcı kirlendiğinde izlemeniz gereken
yönergeler için bkz.

Yazıcının temizlenmesi

.

background image

76 Bölüm 5 İşleri yazdırma

TK

Çıkış selesini kullanarak
elle dupleksleme

1

Düz çıkış kapağının kapalı
olduğundan emin olun.

2

Yazıcı özelliklerine erişin. Yönergeler
için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

.

Finishing (Prova) sekmesinde,
Print on Both Sides’ı (Her İki Yüze
Baskı) tıklatın, Flip Pages Up
(Sayfaları Yukarı Çevir) onay
kutusunu seçin ve OK (Tamam)
düğmesini tıklatın. Belgeyi yazdırın.

3

Tüm sayfaların ilk yüzü basıldıktan
sonra, giriş tepsisindeki kağıtları
çıkarın ve elle dupleksleme işiniz
sona erinceye kadar bir kenara
ayırın.

4

Basılan sayfaları toplayın, basılı
yüzleri aşağı gelecek biçimde çevirin
ve yığını düzeltin.

5

Yığını giriş tepsisine yerleştirin.
Sayfaların basılı yüzü aşağı dönük
olmalı ve sayfanın tepesi öne
gelecek biçimde yerleştirilmelidir.
Öncelikli giriş tepsisini yerleştirin.

Ekranda OK (Tamam) düğmesini
tıklatın ve sayfaların ikinci yüzünün
basılmasını bekleyin.

1

2

3

4

background image

TK

Kağıdın her iki yüzüne baskı (elle dupleksleme) 77

Yüksek gramajlı baskı
ortamı veya kart stoğunda
elle dupleksleme

Kart stoğu gibi yüksek gramajlı kağıtlar
için düz çıkış yolunu kullanın.

1

Baskı ortamını yükleyin ve düz çıkış
kapağını açın.

2

Yazıcı özelliklerine gidin. Yönergeler
için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

.

Finishing (Prova) sekmesinde,
Print on Both Sides’ı (Her İki Yüze
Yazdır) tıklatın, Straight Paper Path
(Düz Kağıt Yolu) onay kutusunu
seçin ve OK (Tamam) düğmesini
tıklatın. Belgeyi yazdırın.

3

Tüm sayfaların ilk yüzü basıldıktan
sonra, giriş tepsisindeki kağıtları
çıkarın ve elle dupleksleme işiniz
sona erinceye kadar bir kenara
ayırın.

4

Basılan sayfaları toplayın, basılı
yüzleri aşağı gelecek biçimde çevirin
ve giriş tepsisine yerleştirmeden
önce yığını düzeltin. Sayfaların basılı
yüzü aşağı dönük olmalı ve sayfanın
tepesi öne gelecek biçimde
yerleştirilmelidir.

Ekranda OK (Tamam) düğmesini
tıklatın ve sayfaların ikinci yüzünün
basılmasını bekleyin.

1

2

3

4

background image

78 Bölüm 5 İşleri yazdırma

TK