HP LaserJet 1200 Printer series - BaskÆ kalitesi ayarlarÆnÆ anlama

background image

Baskı kalitesi ayarlarını anlama

Baskı kalitesi ayarları, sayfadaki baskının açıklık veya koyuluk
derecesini ve grafiklerin nasıl basılacağını etkiler. Belirli bir baskı
ortamı türünün baskı kalitesini en iyi duruma getirmek için de
baskı kalitesi ayarlarını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak
için bkz.

Baskı ortamı türleri için baskı kalitesinin en iyi duruma

getirilmesi

.

Yazıcı özelliklerindeki ayarları, yazdırmakta olduğunuz iş türlerine
uyacak biçimde değiştirebilirsiniz. Kullanabileceğiniz ayarlar
şunlardır:

Best Quality (En İyi Kalite): Bu seçenek 1200 nokta/inç
(dpi) çözünürlüğünde yazdırır ve en iyi baskı kalitesini elde
etmenizi sağlar.

Faster Printing (Hızlı Baskı): İşin daha hızlı basılabilmesi
için, çözünürlük biraz azaltılır. Bu, varsayılan ayardır.

Custom (Özel): Bu seçenek, Faster Printing (Hızlı Baskı)
seçeneğiyle aynı biçimde basar, ancak tonlama değerlerini
değiştirebilirsiniz.

EconoMode (Toner Tasarrufu): Metin, daha az toner
kullanılarak basılır. Taslak baskısı için bu özellikten
yararlanabilirsiniz.

Bu ayarlara, Finishing (Bitirme) sekmesinden (Windows) yazıcı
özelliklerindeki Print Quality (Yazdırma Kalitesi) ayarları altında
erişebilirsiniz. Her ayarın ayrıntılarını görüntülemek için Details
(Ayrıntılar) seçeneğini tıklatın. Macintosh için, Resim
Seçenekleri
ekranını seçin.

Not

Sonraki yazdırma işleri için baskı kalitesi ayarlarını değiştirmek
istiyorsanız, Windows sistem tepsisindeki Başlat menüsü aracılığıyla
yazıcının özelliklerine erişin. Baskı kalitesi ayarlarında yapacağınız
değişikliğin yalnızca geçerli yazılım uygulamasını etkilemesini
istiyorsanız, yazıcının özelliklerine erişmek için, yazdırma işleminde
kullandığınız yazılımın Print Setup (Yazdırma Ayarları) menüsünü
kullanın. Daha fazla bilgi almak için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

.

background image

84 Bölüm 5 İşleri yazdırma

TK