HP LaserJet 1200 Printer series - Tek bir zarfa yazdÆrma

background image

Tek bir zarfa yazdırma

Yalnızca lazer yazıcılar için önerilen
zarfları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz.

Yazıcı ortamının özellikleri

.

Not

Tek bir zarfa yazdırmak için öncelikli giriş
tepsisini, çok sayıda zarfa baskı yapmak
için ise ana giriş tepsisini kullanın.

1

Zarfların yazdırma sırasında
kıvrılmasını önlemek için, düz çıkış
kapağını kullanın.

2

Zarfları yüklemeden önce, baskı
ortam kılavuzlarını zarflardan biraz
daha geniş olacak biçimde
ayarlayın.

3

Zarfı, damga vurulacak kenarı öne,
yazılacak yüzü yukarı gelecek
biçimde yerleştirin.

Not

Zarfın kapağı kısa kenarda yer alıyorsa,
yazıcıya önce bu kenarı yükleyin.

4

Baskı ortamı kılavuzlarını, zarfın
enine ve boyuna göre ayarlayın.
Optimize for: (En iyi duruma
getirilecek ortam) için Envelope
(Zarf) seçeneğini belirleyin ve zarfı
yazdırın.

1

2

3

4

background image

TK

Zarfları yazdırma 69

Birden çok zarfa yazdırma

Yalnızca lazer yazıcılar için önerilen
zarfları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz.

Yazıcı ortamının özellikleri

.

Not

Tek bir zarfa yazdırmak için öncelikli giriş
tepsisini, çok sayıda zarfa baskı yapmak
için ise ana giriş tepsisini kullanın.

1

Zarfların yazdırma sırasında
kıvrılmasını önlemek için, düz çıkış
kapağını kullanın.

2

Zarfları yüklemeden önce, baskı
ortam kılavuzlarını zarflardan biraz
daha geniş olacak biçimde
ayarlayın.

3

Zarfları, damga vurulacak kenarı
öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek
biçimde yerleştirin.

Not

Zarfların kapağı kısa kenarda yer
alıyorsa, yazıcıya önce bu kenarı
yükleyin.

4

Baskı ortamı kılavuzlarını, zarfların
enine ve boyuna göre ayarlayın.
Optimize for: (En iyi duruma
getirilecek ortam) için Envelope
(Zarf) seçeneğini belirleyin ve zarfı
yazdırın.

5

Öncelikli giriş tepsisini yerine takın.

1

3

4

2

5

background image

70 Bölüm 4 Baskı ortamları

TK