HP LaserJet 1200 Printer series - BaskÆ ortamÆ türleri için baskÆ kalitesinin en iyi duruma getirilmesi

background image

Baskı ortamı türleri için baskı kalitesinin en iyi
duruma getirilmesi

Baskı ortamı türü ayarları, yazıcınızın füzer sıcaklığını denetler.
Baskı kalitesini en iyi duruma getirmek için, kullandığınız ortamın
ayarlarını değiştirebilirsiniz. En iyi duruma getirebileceğiniz baskı
ortamı türleri şunlardır:

Düz kağıt

Bond kağıt

Kart Stoğu

Zarf

Yüksek gramajlı kağıt

Etiketler

Kaba kağıt

İnce kağıt

Asetat

En iyi duruma getirme özelliğine, yazıcı sürücünüzdeki Paper
(Kağıt) sekmesini veya HP LaserJet Device Configuration (Aygıt
Yapılandırması) olanağını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Özel boyutlu baskı ortamlarına yazdırılırken baskı hızı otomatik
olarak düşürülür.

background image

TK

Asetatlara ve etiketlere yazdırma 67