HP LaserJet 1200 Printer series - Asetatlara ve etiketlere yazdÆrma

background image

Asetatlara ve etiketlere yazdırma

Yalnızca lazer yazıcılar için önerilen asetatları ve etiketleri
(örneğin, HP asetat filmi ve HP LaserJet etiketleri) kullanın. Daha
fazla bilgi için bkz.

Yazıcı ortamının özellikleri

.

DİKKAT

Baskı ortamını inceleyerek kırışmış, kıvrılmış veya köşelerinin yırtılmış
olmamasına ve etiketlerin eksiksiz olmasına dikkat edin.

Asetatlara veya etiketlere yazdırmak için

1

Düz çıkış kapağını açın.

2

Tek bir kağıt kullanacaksanız öncelikli giriş tepsisine, çok
sayıda kağıt kullanacaksanız ana giriş tepsisine yükleyin.
Baskı ortamının üst bölümünün öne, basılacak (kaba)
yüzünün yukarıya gelmesine dikkat edin.

3

Baskı ortamı kılavuzlarını ayarlayın.

4

Yazıcı sürücünüzdeki Paper (Kağıt) sekmesini veya
HP LaserJet Device Configuration (Aygıt Yapılandırması)
olanağını kullanarak en iyi duruma getirme özelliğine ulaşın.
Optimize for: (En iyi duruma getirilecek ortam) seçeneğini
tıklatın ve açılan menüden transparency (asetat) veya labels
(etiketler) seçeneğini belirleyin.

5

Belgeyi yazdırın. Sayfaların birbirine yapışmasını önlemek
için, basılan ortamları yazıcının arkasından alın ve düz bir
yüzeye yerleştirin.

background image

68 Bölüm 4 Baskı ortamları

TK