HP LaserJet 1200 Printer series - Bootptab dosya giri leri

background image

Bootptab dosya girişleri

Aşağıda, HP JetDirect yazdırma sunucusu için örnek bir
/etc/bootptab dosya girişi verilmiştir:

picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.45.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

Yapılandırma verilerinin, çeşitli HP JetDirect parametrelerini ve
ayarlarını belirten etiketler içerdiğine dikkat edin. Aşağıdaki
tabloda bu etiketlerin açıklaması verilmiştir.

Etiket

Açıklama

nodename

Çevrebirim aygıtının adı. Bu etiket, belirli bir çevrebirim aygıtıyla ilgili
parametreler listesinin giriş noktasıdır. Girişteki ilk etiket bu olmalıdır.
(Yukarıdaki örnekte

nodename değeri picasso’dur.)

hn

Ana bilgisayar adı etiketi. Bu etiket bir değer almaz, ancak BOOTP yardımcı
programının, ana bilgisayar adını HP JetDirect yazdırma sunucusuna
indirmesini sağlar. Ana bilgisayar adı HP JetDirect yapılandırma sayfasına
yazdırılır veya SNMP sysName isteği geldiğinde bir ağ uygulaması bu ana
bilgisayar adını döndürür.

ht

Donanım türü etiketi. HP JetDirect yazdırma sunucusu için bu etiketi

ether

(Ethernet) veya

token (Token Ring) olarak ayarlayın. Bu etiket ha

etiketinden önce gelmelidir.

vm

BOOTP rapor biçimi etiketi (zorunlu). Bu etiketi

rfc1048 olarak ayarlayın.

ha

Donanım adresi etiketi. Donanım (MAC) adresi, HP JetDirect yazdırma
sunucusunun bağlantı düzeyindeki adresi veya istasyon adresidir. Bu adresi,
HP JetDirect yapılandırma sayfasında Hardware Address (Donanım
Adresi) olarak bulabilirsiniz. HP JetDirect harici yazdırma sunucularında bu
adres, yazdırma sunucusunun üzerindeki bir etikette de yazılıdır.

background image

TK

BOOTP’nin kullanılması 55

ip

IP adresi etiketi (zorunlu). Bu etiket, HP JetDirect yazdırma sunucusunun IP
adresini gösterir.

gw

Ağ geçidi IP adresi etiketi. Bu etiket, HP JetDirect yazdırma sunucusunun
diğer alt ağlarla iletişim kurmak için kullandığı varsayılan ağ geçidinin
(yönlendirici) IP adresidir.

sm

Alt ağ maskesi etiketi. HP JetDirect yazdırma sunucusu, IP adresindeki ağ
ve alt ağ numarası ile ana bilgisayar adresini belirten bölümleri saptamak için
alt ağ maskesini kullanır.

lg

Syslog sunucusunun IP adresi etiketi. Bu etiket, HP JetDirect yazdırma
sunucusunun syslog iletilerini gönderdiği sunucunun adresidir.

T144

TFTP yapılandırma dosyasının göreli yol adını belirten, satıcıya özgü etiket.
Uzun yol adlarını kısaltabilirsiniz. Yol adı çift tırnak içine alınmalıdır (örneğin,
“yoladı”). Dosya biçimleri hakkında daha fazla bilgi almak için bkz.

DHCP’nin

kullanılması

.

Not

Standart BOOTP’deki seçenek 18 de (uzantı dosya yolu) standart etiketin
(

ef), TFTP yapılandırma dosyasının göreli yol adını belirlemesine olanak

sağlar.

T150

TFTP sunucusunun IP adresi etiketi.

T151

Yalnızca BOOTP etiketi. DHCP gibi diğer dinamik yapılandırma
yöntemlerinin kullanılmaması için

BOOTP-ONLY (Yalnızca BOOTP) değerini

belirlemeniz gerekir.

Etiket

Açıklama

background image

56 Bölüm 3 Yazdırma sunucusunu tanıma

TK

Bootptab dosya girişlerinde aşağıdaki kuralları kullanın:

İki nokta (:) işareti, bir alanın bitişini gösterir.

Ters eğik çizgi (\), girişin bir sonraki satırda devam ettiğini
gösterir.

Satırdaki karakterler arasında boşluk bulunmamalıdır.

Adlar (örneğin, ana bilgisayar adları), bir harfle başlamalı ve
yalnızca harf, sayı, nokta işareti (yalnızca etki alanı adları
için) veya kısa çizgi içermelidir.

Alt çizgi (_) karakteri kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için, sisteminizin belgelerine veya çevrimiçi
yardıma bakın.

background image

TK

DHCP’nin kullanılması 57