HP LaserJet 1200 Printer series - BOOTP sunucusunun yapÆlandÆrÆlmasÆ

background image

BOOTP sunucusunun yapılandırılması

Not

Hewlett-Packard, BOOTP sunucusunun ve hizmet verdiği yazıcıların
aynı alt ağa yerleştirilmesini önerir. Uygun biçimde yapılandırılmamış
yönlendiriciler, BOOTP yayım paketlerini iletemez.

Not

HP JetDirect yazdırma sunucusu IP yapılandırmasını iki dakika içinde
alamazsa, otomatik olarak şu varsayılan IP adresi atanır: 192.0.0.192.
Bu adresi kullanmak yerine, ağınızın adres şemasına uyan bir adres
belirlemeniz önerilir. Ancak isterseniz, yazdırma sunucusuna erişmek
için bu adresi kullanabilir ve sonra daha uygun bir adres
belirleyebilirsiniz. Varsayılan IP adresini geçici olarak kullanmak için,
bilgisayarınızı aynı alt ağda bulunan bir IP adresini kullanacak biçimde
ayarlayın veya bu alt ağa bir IP yolu oluşturun.

HP JetDirect yazdırma sunucusunun yapılandırma verilerini ağ
üzerinden alması için, BOOTP sunucularını uygun yapılandırma
dosyalarıyla yapılandırın. Yazdırma sunucusu, bir BOOTP
sunucusundaki

/etc/bootptab dosyasındaki girişleri almak

için BOOTP’yi kullanır.

HP JetDirect yazdırma sunucusunu açtığınızda, sunucu,
donanım adresini içeren bir BOOTP isteği yayımlar. Bir BOOTP
sunucusu yardımcı programı,

/etc/bootptab dosyasında bu

adresle eşleşen MAC adresini arar ve bulabilirse, ilgili
yapılandırma verilerini bir BOOTP yanıtı olarak HP JetDirect
yazdırma sunucusuna gönderir.

/etc/bootptab dosyasındaki

yapılandırma verileri düzgün biçimde girilmiş olmalıdır. Girişlerin
açıklamasını görmek için bkz.

Bootptab dosya girişleri

.

DİKKAT

Yazıcınızın topluluk adları (parolalar) güvenli değildir. Yazıcınız için bir
topluluk adı belirlemek istiyorsanız, ağınızdaki diğer sistemler için
kullanılanlardan farklı bir ad seçin.

background image

54 Bölüm 3 Yazdırma sunucusunu tanıma

TK