HP LaserJet 1200 Printer series - Ba ka bir a²a ta Æma

background image

Başka bir ağa taşıma

IP adresiyle yapılandırılmış bir HP JetDirect yazdırma
sunucusunu yeni bir ağa taşırken, bu IP adresinin ağdaki diğer IP
adresleriyle çakışmamasına dikkat edin. Yazdırma sunucusunun
IP adresini, yeni ağda kullanılabilecek bir değerle değiştirebilir
veya geçerli IP adresini silip, yazdırma sunucusunu yeni ağa
kurduktan sonra başka bir IP adresi yapılandırabilirsiniz.
Yazdırma sunucusu soğukken sıfırlayın (yönergeler için

Yazıcı

sunucusunda sorun giderme

konusuna bakın).

Geçerli BOOTP sunucusuna ulaşılamıyorsa, başka bir BOOTP
sunucusu bulup yazıcıyı bu sunucuya göre yapılandırabilirsiniz.

Yazdırma sunucusunu yapılandırmak için BOOTP veya DHCP
kullandıysanız, ilgili sistem dosyalarını güncelleştirilmiş ayarlara
göre düzenleyin. IP adresini elle ayarladıysanız, IP
parametrelerini bu bölümde açıklandığı gibi yeniden yapılandırın.

Yazıcınızı yapılandırmak veya bilgilerini değiştirmek için, uygun
Home (Giriş) sayfasındaki yönergeleri izleyin. Bu yönergeler,
yazıcınızı nasıl yapılandırmanız gerektiğini ve yazdırma işlemi
için yazıcıyı nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

Not

Sunucu etki alanı yerine TCP/IP adresini kullanabilirsiniz.

background image

TK

65

4