HP LaserJet 1200 Printer series - A² ileti im kurallarÆnÆn kullanÆlmasÆ

background image

Ağ iletişim kurallarının kullanılması

HP JetDirect 175X, aşağıdaki iletişim kurallarını destekler:

TCP/IP (İletim Denetim İletişim Kuralları/Internet İletişim
Kuralı)

IPX/SPX (Ağlar Arası Paket Değişimi)

AppleTalk

Not

IPX/SPX, Novell ağlarında desteklenmez. HP JetDirect yazdırma
sunucusunu yapılandırırken, Novell sunucusu üzerinden bağlantı
yerine, bilgisayarla aygıt arasında doğrudan eşdüzeyde bağlantı
seçeneğini kullanmanız gerekir. Bu bağlantı türü IPX doğrudan modu
olarak da bilinir.

Microsoft Windows 95, 98, NT veya 2000 ağında istemci-sunucu
yazdırma ayarlarını belirliyorsanız, yükleme yazılımınızı
kullanarak Windows 95, 98, NT veya 2000 yazdırma sunucusunu
yapılandırabilir ve sonra yazıcıyı istemci bilgisayarlarla
paylaşabilirsiniz.

Microsoft Windows 95, 98, NT veya 2000 ağında eşdüzeyde
yazdırma ayarlarını belirliyorsanız, yükleme yazılımınızı
kullanarak her istemciyi yazıcıya doğrudan yazdıracak biçimde
yapılandırabilirsiniz.

background image

TK

Yazdırma sunucusunun bileşenlerini tanıma 47