HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet Device Configüration (AygÆtYapÆlandÆrmasÆ)

background image

HP LaserJet Device Configüration
(Aygıt Yapılandırması)

Ayarları yazılımın içinden yapmak, bazen en kolay yöntemdir.
Varsayılan ayarlara erişmek için, aşağıdaki adımları izleyin:

Windows 9x, 2000, Millennium ve NT 4.0

1Başlat’ı tıklatın.

2

Programlar’ı tıklatın.

3

HP LaserJet 1220 Series’i tıklatın.

4

Tools’u (Araçlar) tıklatın.

5

HP LaserJet Device Configure (Aygıt Konfigürasyonu)
seçeneğini tıklatın.

Mac OS

1

Masaüstünde HP LaserJet Director (HP LaserJet
Yöneticisi) diğer adını çift tıklatın.

2

Tools’u (Araçlar) tıklatın.

3

Device Configuration (Aygıt Yapılandırması) seçeneğini
tıklatın.

DİKKAT

Ağ ortamında ayarları değiştirdiğinizde, tüm kullanıcılar bu değişiklikten
etkilenir.

Bir yapılandırma sayfası basarak geçerli ayarları
saptayabilirsiniz.

Yapılandırma sayfası yazdırma

konusuna

bakın.

Ürün ayarlarının yazılımdan belirlenmesi hakkında ayrıntılı
yönergeler için, yazılımın Yardım’ına bakın.

background image

42 Bölüm 2 Yazıcıyı/tarayıcıyı tanıma

TK