HP LaserJet 1200 Printer series - Özgün belgelerin kopyalayÆcÆ/tarayÆcÆya yüklenmesi

background image

Özgün belgelerin kopyalayıcı/tarayıcıya
yüklenmesi

Özgün belgeleri kopyalayıcı/tarayıcıya yüklemek için:

1

Özgün belgeyi, taranacak yüzü yukarı gelecek biçimde
yerleştirin. Düz çıkış yolunu kullanıyorsanız, kartvizitleri uzun
kenarı öne gelecek biçimde yükleyin. Daha fazla bilgi almak
için

Kopyalama ve taramayla ilgili önlemler

konusuna bakın.

2

Baskı ortamı kılavuzlarını ayarlayın.

3

Tarayıcıdaki Tara düğmesine veya Hızlı Kopyalama yapmak
istiyorsanız Kopyala düğmesine basın.

Not

Yeni özgün belge eklerken, giriş tepsisindeki özgün belgelerin tümünü
çıkarın ve yeni yığını düzeltin.

DİKKAT

Küçük boyutlu özgün belgeler, düzgün biçimde yüklenmezse sıkışmaya
neden olur.

Not

Metin düzenleme (OCR) işlemi gerçekleştiriyorsanız, özgün belgeyi
yatay olarak ve metin içeren yüzü aşağı gelecek biçimde
yüklemelisiniz. Daha fazla bilgi almak için

Taranmış metnin

düzenlenmesi (Optik Karakter Tanıma)

konusuna bakın.

background image

TK

Yazılımı tanıma 37