HP LaserJet 1200 Printer series - YazÆcÆ sunucusunun Æ Æk sistemini anlama

background image

Yazıcı sunucusunun ışık sistemini anlama

LED ışık sistemi

LED

Davranış

Anlam

Durum

Kapalı

Yazıcı sunucusuna güç ulaşmıyor.

Yavaş yanıp sönen
(yeşil)

Öz sınama veya çalışma sırasında bir hata oluştu.
Sunucu hatalı olabilir. HP’yle görüşün.

Yavaş yanıp sönen
(yeşil)

Öz sınama veya çalışma sırasında bir hata oluştu.

Açık (yeşil)

Yazıcı sunucusu açık ve hazır.

Hızlı yanıp sönen (yeşil) Yazıcı sunucusu yapılandırma sayfasını işliyor.

10 veya
100 bağlantı

İkisi de kapalı

Ağ bağlantısı yok.

10 veya 100 açık (yeşil) 10 Mb/s veya 100 Mb/s’de ağ bağlantısı kuruluyor.

USB

Kapalı

USB kullanıma hazır değil.

Açık (yeşil)

Tamam.

Açık (koyu sarı)

Bir donanım bozukluğu oluştu (Örneğin, yazıcı
sunucusu fazla güç çekiyor olabilir).

Yanıp sönen (yeşil)

HP JetDirect iç belleğinde bir yazılım hatası oluştu.
Geçerli bir USB aygıtı ve bağlantıları var, ancak aygıt
desteklenmiyor. Eklenen aygıtın yazıcı olduğundan
emin olun.

Yanıp sönen (koyu sarı) Bir donanım bozukluğu oluştu (Örneğin: kısa devre

veya bozuk bir kablo).

background image

TK

Yazıcı sunucusu yapılandırma sayfasını kullanma 175