HP LaserJet 1200 Printer series - TCP/IP ileti im kuralÆ bilgileri

background image

TCP/IP iletişim kuralı bilgileri

İleti

Açıklama

Durum

Geçerli TCP durumu:
Hazır: Yazıcı sunucusu, TCP/IP üzerinden veri beklemektedir.
Devre dışı: TCP/IP el ile devre dışı bırakılmıştır.
Başlatıyor: Yazıcı sunucusu BOOTP sunucusunu aramakta
veya TFTP üzerinden yapılandırma dosyasına ulaşmayı
denemektedir. Ek bir durum iletisi görüntülenebilir.

Not

Yazıcı sunucusu hazır değilse, bir hata kodu ve iletisi
görüntülenir.

Ana Bilgisayar Adı

Yazıcı sunucusunda yapılandırılmış ana bilgisayarın adı. Ana
bilgisayarın adı kısaltılmış olabilir.
Belirli Değil: BOOTP yanıtında veya TFTP yapılandırma
dosyasında hiç bir ana bilgisayar adı belirtilmedi.
NPIxxxxxx: xxxxxx’in LAN donanım (MAC) adresinin son altı
basamağı olduğu, varsayılan ad NPIxxxxxx.

IP Adresi

Yazıcı sunucusuna atanmış Internet İletişim Kuralı (IP) adresi.
Bu, bir TCP/IP ağında çalışabilmesi için gerekli bir girdidir.
Başlatma sırasında, geçici bir değer olan 0.0.0.0. görüntülenir.
İki dakika sonra, ağınız için geçerli olmaması olası olan bir IP
adresi, varsayılan 192.0.0.192 IP adresi atanır.
Belirli Değil: Bir IP adresi atanmamıştır veya değeri sıfırdır.

Alt Ağ Maskesi

Yazıcı sunucusunda yapılandırılmış IP alt ağ maskesi.
Başlatma sırasında, geçici bir değer olan 0.0.0.0. görüntülenir.
Yapılandırma parametrelerine bağlı olarak, yazıcı sunucusu,
otomatik olarak, kullanılabilir bir varsayılan değer atayabilir.
Belirli Değil: Bir alt ağ maskesi yapılandırılmamıştır.

Varsayılan Ağ Geçidi

Paketleri yerel ağın dışına yollarken kullanılan ağ geçidinin IP
adresi. Yalnızca bir varsayılan ağ geçidi yapılandırabilirsiniz.
Başlatma sırasında, geçici bir değer olan 0.0.0.0. görüntülenir.
Bir IP adresi sağlanmamışsa, yazıcı sunucusunun IP adresi
kullanılır.
Belirli Değil: Bir ağ geçidi yapılandırılmamıştır.

background image

182 Bölüm 11 Yazıcı sunucusunda sorun giderme

TK

Yapılandıran

Yazıcı sunucusunun IP yapılandırmasını nasıl elde ettiğini
belirtir.
BOOTP: BOOTP sunucusu üzerinden otomatik yapılandırma.
BOOTP/TFTP: BOOTP sunucusu ve TFTP yapılandırma
dosyası aracılığıyla otomatik yapılandırma.
DHCP: DHCP sunucusu aracılığıyla otomatik yapılandırma.
DHCP/TFTP: DHCP sunucusu ve TFTP yapılandırma dosyası
aracılığıyla otomatik yapılandırma.
RARP: Reverse Address Resolution Protocol (Karşı Adres
Çözünürlük İletişim Kuralı) aracılığıyla otomatik yapılandırma.
Belirtilen Kullanıcı: Telnet, yazıcının denetim panosu, HP
Web JetAdmin, katıştırılmış Web sunucusu veya başka bir
yöntem aracılığıyla el ile yapılandırma.
Varsayılan IP: Varsayılan IP adresi atandı. Bu adres, ağınız
için geçerli bir adres olmayabilir.
Yapılandırılmadı: Yazıcı sunucusu IP parametreleriyle
yapılandırılmadı. TCP/IP öğesinin etkinleştirildiğinden emin
olun veya bir hata durumunun söz konusu olup olmadığını
denetleyin.

BOOTP Sunucusu
veya
DHCP Sunucusu
veya
RARP Sunucusu

Bu ileti, BOOTP, DHCP veya RARP öğelerinin TCP/IP
yapılandırması için kullanılıp kullanılmadığını görüntüler. Bu
ileti, yazıcı sunucusunun ağ üzerinden TCP/IP yapılandırması
isteğine yanıt veren sistemin IP adresini belirler.
Belirli Değil: Yapılandırma sunucusunun IP adresi
saptanamadı veya karşılık olarak gelen pakette sıfır olarak
ayarlandı.

BOOTP/DHCP Sunucusu

Bu ileti, yazıcı sunucusunun TCP/IP yapılandırmasını BOOTP
veya DHCP sunucusundan sağlamaya çalıştığında başlatma
sırasında görüntülenir. Geçici adres 0.0.0.0 görüntülenir.
Belirli Değil: Yapılandırma sunucusunun IP adresi
saptanamadı veya karşılık olarak gelen pakette sıfır olarak
ayarlandı.

TFTP Sunucusu

TFTP yapılandırma dosyasının yer aldığı sistemin IP adresi.
Başlatma sırasında, geçici adres olan 0.0.0.0. görüntülenir.
Belirli Değil: Bir TFTP sunucusu belirlenmedi.

Yapıl Dosyası

Yazıcı sunucusunun yapılandırma dosyasının adı. Dosyanın
yol adı, iki satıra sığması için kısaltılmış olabilir.
Belirli Değil: Ana bilgisayardan gelen BOOTP karşılığında bir
dosya belirtilmedi.

İleti

Açıklama

background image

TK

Yazıcı sunucusu yapılandırma sayfasını anlama 183

Etki Alanı Adı

Yazıcı sunucusunun bulunduğu DNS (Etki Alanı Adı Sistemi)
adı (Örneğin: support.company.com). Ana yazıcının adı
olmadığından, bu tam yetkili DNS adı değildir (Örneğin:
printer1.support.company.com).
Belirli Değil: Yazıcı sunucusu üzerinde bir etki alanı adı
yapılandırılmadı.

DNS Sunucusu

Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucusunun IP adresi.
Belirli Değil: Yazıcı sunucusu üzerinde DNS sunucusunun bir
IP adresi yapılandırılmadı.

WINS Sunucusu

Windows Internet Adı Servisi (WINS) sunucusunun IP adresi.
Belirli Değil: Yazıcı sunucusunda WINS sunucusunun bir IP
adresi yapılandırılmadı.

Syslog Sunucusu

Yazıcı sunucusunda yapılandırılan syslog sunucusu IP adresi.
Belirli Değil: Bir syslog sunucusu yapılandırılmadı.

Boşta Kalma Zaman Aşımı

Yazıcı sunucusunun boşta kalan bir TCP yazdırma verisi
bağlantısını kapatması için geçmesi gereken ve saniye olarak
gösterilen zaman aşımı değeri. Kabul edilen değerler, 0 –
3600 saniye arasındaki tam sayılardır. Sıfır değeri, zaman
aşımı mekanizmasını kapatır. Varsayılan ayar, 90 saniyedir.

SLP

Yazıcı sunucusunun, sistem uygulamaları tarafından otomatik
yükleme için kullanılan Servis Yeri İletişim Kuralları (SLP)
paketleri gönderip göndermeyeceğini belirler.
Etkin: Yazıcı sunucusu SLP paketleri gönderir.
Devre Dışı: Yazıcı sunucusu SLP paketleri göndermez.

Erişim Listesi

Yazıcı sunucusunda bir ana erişim denetim listesinin
yapılandırılıp yapılandırılmadığını belirler. Bir ana erişim
denetim listesi, yazıcı sunucusuna ve aygıtına erişme izni olan
bireysel sistemlerin IP adresini veya sistemlerin IP ağlarını
belirler.
Belirli: Yazıcı sunucusunda bir ana erişim listesinin
yapılandırıldı.
Belirli Değil: Yazıcı sunucusunda bir ana erişim listesinin
yapılandırılmadı. Tüm sistemlerin erişme izni bulunmaktadır.

İleti

Açıklama

background image

184 Bölüm 11 Yazıcı sunucusunda sorun giderme

TK

Web JetAdmin URL

HP Web JetAdmin, ağda yazıcı sunucusunu bulursa,
HP Web JetAdmin servisleri için kullanılan ana sistemin
URL’si görüntülenir. URL iki satırla sınırlıdır ve kısaltılmış
olabilir.
Belirli Değil: HP Web JetAdmin ana sisteminin URL’si
bulunamadı veya yapılandırılmadı.

İleti

Açıklama

background image

TK

Yazıcı sunucusu yapılandırma sayfasını anlama 185