HP LaserJet 1200 Printer series - Sayfa bölümleri ve iletiler

background image

Sayfa bölümleri ve iletiler

Bölüm

Açıklama

Genel HP JetDirect bilgileri

Genel yazıcı sunucusu durumu ve kimlik bilgileri sağlar.

USB bağlantı noktası bilgisi

Bağlantı noktasına bağlı aygıt için USB yazıcı sınıfı
açıklayıcılarını sağlar.

Ağ istatistikleri

Yazıcı sunucusunun izlediği çeşitli ağ parametreleri için
geçerli değerleri sağlar.

TCP/IP iletişim kuralı bilgileri

TCP/IP ağ iletişim kuralları için geçerli durumu ve parametre
değerlerini sağlar.

IPX/SPX iletişim kuralı bilgileri

IPX/SPX ağ iletişim kuralları için geçerli durumu ve parametre
değerlerini sağlar.

AppleTalk iletişim kuralı bilgileri

AppleTalk ağ iletişim kuralları için geçerli durumu ve
parametre değerlerini sağlar.

background image

TK

Yazıcı sunucusu yapılandırma sayfasını anlama 177