HP LaserJet 1200 Printer series - Hata iletileri

background image

Hata iletileri

Hata Kodu ve İletisi

Açıklama

02

LAN ERROR –

INTERNAL LOOPBACK

Yazıcı sunucusu, bir öz sınama sırasında dahili geri döngü
hatası buldu. Yazıcı sunucusu bozuk olabilir. Hata devam
ederse, yazıcı sunucusunu değiştirin.

03

LAN ERROR –

EXTERNAL LOOPBACK

Yazıcı sunucusu, ağınıza düzgün olarak bağlı değil veya
bozuk. Yazıcı sunucusnun, ağınıza doğru olarak
eklendiğinden emin olun. Ek olarak, kablo bağlantılarını ve
bağlantı noktalarını denetleyin.

07

LAN ERROR –

CONTROLLER CHIP

Ağ bağlantı noktalarını denetleyin. Bağlantılar düzgünse,
başlangıç öz sınamasını çalıştırın: yazıcıyı kapatıp tekrar açın.
Hata devam ederse, yazıcı sunucusunu değiştirin.

08

LAN ERROR – INFINITE

DEFERRAL

Ağ sıkışıklık sorunu var.

Not

Yazıcı sunucusu ağa bağlı değilse, bu hata oluşamaz.

09

LAN ERROR – BABBLE

Ağ bağlantılarını denetleyin. Bağlantılar düzgünse, başlangıç
öz sınamasını çalıştırın: yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Hata
devam ederse, yazıcı sunucusunu değiştirin.

0A

LAN ERROR – NO SQE

Ağ bağlantılarını denetleyin. Bağlantılar düzgünse, başlangıç
öz sınamasını çalıştırın: yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Hata
devam ederse, yazıcı sunucusunu değiştirin.

0C

LAN ERROR –

RECEIVER OFF

Ağ kablo bağlantılarınızla veya yazıcı sunucunuzla ilgili bir
sorun olabilir. Ethernet ağınızın kablo bağlantılarını ve
konektörlerini denetleyin. Ağ kablo bağlantılarınızla ilgili bir
sorun bulamazsanız, başlangıç öz sınamasını çalıştırın. yazıcı
sunucusunun güç modülü konektörünü çıkarıp yeniden takın.
Hata devam ederse, yazıcı sunucusunda bir sorun var
demektir.

background image

TK

Yazıcı sunucusu yapılandırma sayfasını anlama 189

0D

LAN ERROR –

TRANSMITTER OFF

Ağ kablo bağlantılarınızla veya yazıcı sunucunuzla ilgili bir
sorun olabilir. Ethernet ağınızın kablo bağlantılarını ve
konektörlerini denetleyin. Ağ kablo bağlantılarınızla ilgili bir
sorun bulamazsanız, başlangıç öz sınamasını çalıştırın. yazıcı
sunucusunun güç modülü konektörünü çıkarıp yeniden takın.
Hata devam ederse, yazıcı sunucusunda bir sorun var
demektir.

0E

LAN ERROR – LOSS OF

CARRIER

Ağ bağlantılarını denetleyin. Bağlantılar düzgünse, başlangıç
öz sınamasını çalıştırın: yazıcı sunucusunun güç modülü
konektörünü çıkarıp yeniden takın. Hata devam ederse, yazıcı
sunucusunu değiştirin.

10

LAN ERROR –

UNDERFLOW

Ağ kablo bağlantılarınızla veya yazıcı sunucunuzla ilgili bir
sorun olabilir. Ağınızın kablo bağlantılarını ve konektörlerini
denetleyin. Ağ kablo bağlantılarınızla ilgili bir sorun
bulamazsanız, başlangıç öz sınamasını çalıştırın. yazıcı
sunucusunun güç modülü konektörünü çıkarıp yeniden takın.
Hata devam ederse, yazıcı sunucusunda bir sorun var
demektir.

11

LAN ERROR – RETRY

FAULTS

Ağ kablo bağlantılarınızla veya harici ağ yapılandrımanızla
ilgili bir sorun var. Hub veya anahtar bağlantı noktasının
çalışıp çalışmadığından emin olun.

12

LAN ERROR –

NO LINKBEAT

Link Beat (Bağlantı Sinyali), bağlı bir 10Base-T veya
100Base-TX bağlantı noktasıyla algılanmaz. Ağ kablosunu
denetleyin ve toplayıcı veya hub öğesinin Link Beat
sağladığından emin olun.

13

NETWORK RECONFIG –

MUST REBOOT

Yeni yapılandırma değerlerini etkinleştirmek için, yazıcı
sunucusunu sıfırlayın veya kapatıp tekrar açın.

28

OUT OF BUFFERS

Yazıcı sunucusu, dahili belleğinden bir arabellek ayıramadı.
Bu, tüm arabelleklerin dolu olduğu anlamına gelir; bu da
sıkışık yayın trafiğinin veya yazıcı sunucusuna yönlendirilmiş
büyük ölçülerde ağ trafiğinin sonucu olabilir.

40

ARP DUPLICATE IP

ADDRESS

ARP katmanı, ağda, yazıcı sunucusuyla aynı IP adresini
kullanan başka bir düğüm buldu. Bu iletinin altında yer alan
genişletilmiş bilgi, diğer düğümün donanım adresini
göstermektedir.

Hata Kodu ve İletisi

Açıklama

background image

190 Bölüm 11 Yazıcı sunucusunda sorun giderme

TK

41

NOVRAM ERROR

Yazıcı sunucusu, NOVRAM’ının içeriğini okuyamıyor.

42

INVALID IP ADDRESS

Yazıcı sunucusu için (BOOTP aracılığıyla) belirlenen IP
adresi, tek bir düğüm belirlemek için geçersiz bir IP adresidir.
Doğru girdiler için, Bootptab dosyanızı denetleyin.

43

INVALID SUBNET MASK Yazıcı sunucusu için (BOOTP aracılığıyla) belirlenen IP alt ağ

maskesi, geçersiz bir alt ağ maskesidir. Doğru girdiler için,
Bootptab dosyanızı denetleyin.

44

INVALID GATEWAY

ADDRESS

Yazıcı sunucusu için (BOOTP aracılığıyla) belirlenen
varsayılan ağ geçidi IP adresi, tek bir düğüm belirlemek için
geçersiz bir IP adresidir. Doğru girdiler için, Bootptab
dosyanızı denetleyin.

45

INVALID SYSLOG

ADDRESS

Yazıcı sunucusu için (BOOTP aracılığıyla) belirlenen syslog
sunucusu IP adresi, tek bir düğüm belirlemek için geçersiz bir
IP adresidir. Doğru girdiler için, Bootptab dosyanızı denetleyin.

46

INVALID SERVER

ADDRESS

Yazıcı sunucusu için (BOOTP aracılığıyla) belirlenen TFTP
sunucusu IP adresi, tek bir düğüm belirlemek için geçersiz bir
IP adresidir. Doğru girdiler için, Bootptab dosyanızı denetleyin.

47

INVALID TRAP DEST

ADDRESS

Yazıcı sunucusu için (TFTP aracılığıyla) belirlenen SNMP
tuzak (Tuzak PDU) hedef IP adresleri, tek bir düğüm
belirlemek için geçersiz bir IP adresidir. TFTP yapılandırma
dosyanızı denetleyin.

48

CF ERR – FILE

INCOMPLETE

TFTP yapılandırma dosyası, tamamlanmamış ve yeni satır
karakteriyle bitmeyen bir son satır içermektedir.

49

CF ERR – LINE TOO

LONG

TFTP yapılandırma dosyasında işlenen bir satır, yazıcı
sunucusunun kabul edebileceği uzunluğu aşmıştır.

4A

CF ERR – UNKNOWN

KEYWORD

Bir TFTP yapılandırma dosyası satırı bilinmeyen bir anahtar
sözcük içermektedir.

4B

CF ERR – MISSING

PARAMETER

TFTP yapılandırma dosyasının bir satırında gerekli bir
parametre eksik.

Hata Kodu ve İletisi

Açıklama

background image

TK

Yazıcı sunucusu yapılandırma sayfasını anlama 191

4C

CF ERR – INVALID

PARAMETER

TFTP yapılandırma dosyasında yer alan bir satırın
parametrelerinden biri, yanlış bir değer içermektedir.

4D

CF ERR – ACCESS LIST

EXCEEDED

TFTP yapılandırma dosyası, “izin ver:” anahtar sözcüğünü
kullanan çok fazla erişim listesi girdisi belirlemiştir.

4E

CF ERR – TRAP LIST

EXCEEDED

TFTP yapılandırma dosyası, “tuzak-hedef:” anahtar
sözcüğünü kullanan çok fazla tuzak listesi girdisi belirlemiştir.

4F

TFTP REMOTE ERROR

Yapılandırma dosyasının ana bilgisayardan yazıcı
sunucusuna TFTP aktarımı, uzak ana bilgisayarın yazıcı
sunucusuna TFTP ERROR (TFTP HATA) paketi yollaması
sonucunda başarısız olmuştur.

50

TFTP LOCAL ERROR

Yapılandırma dosyasının ana bilgisayardan yazıcı
sunucusuna TFTP aktarımı, yerel yazıcı sunucusunun bir çeşit
etkin olmama zaman aşımı veya aşırı yeniden iletmeler
durumuyla karşılaşması sonucunda başarısız olmuştur.

51

TFTP RETRIES

EXCEEDED

Yapılandırma dosyasının ana bilgisayardan yazıcı
sunucusuna TFTP aktarımı için yapılan yeniden denemelerin
tümü yeniden deneme sınırını aşmıştır.

52

BAD BOOTP/DHCP

REPLY

Yazıcı sunucusunun aldığı BOOTP veya DHCP yanıtında bir
hata bulunmuştur. Yanıtın UDP datagramında da, minimum
BOOTP/DHCP başlığı olan 236 bayt, BOOTPREPLY(0X02)
olmayan bir işlem alanı, yazıcı sunucuları donanım adresiyle
eşleşmeyen bir başlık alanı veya, BOOTP/DHCP sunucu
bağlantı noktası (67/udp) olmayan bir UDP kaynak bağlantı
noktası içermesine yetecek kadar veri yoktur.

53

BAD BOOTP TAG SIZE

BOOTP yanıtında yer alan satıcıya özel bir alanın etiket
boyutu ya 0 ya da satıcıya özel alandaki işlenmemiş baytların
kalan rakamından büyüktür.

54

BOOTP/RARP IN

PROGRESS

Yazıcı sunucusu, BOOTP/RARP aracılığıyla temel IP
yapılandırma bilgilerini sağlama işlemi içindedir.

55

BOOTP/DHCP IN

PROGRESS

Yazıcı sunucusu, BOOTP/DHCP aracılığıyla temel IP
yapılandırma bilgilerini sağlama işlemi içindedir ve herhangi
bir hata bulmamıştır.

Hata Kodu ve İletisi

Açıklama

background image

192 Bölüm 11 Yazıcı sunucusunda sorun giderme

TK

56

DHCP NAK

Yazıcı sunucusu, bir yapılandırma isteğine yanıt olarak DHCP
sunucusundan olumsuz bir tanıma iletisi almıştır.

57

UNABLE TO CONNECT

DHCP SVR

Yazıcı sunucusu, bir DHCP sunucusundan IP parametreleri
almıştır, ancak DHCP sunucusuyla iletişim kesilmiştir. DHCP
sunucusunun durumunu denetleyin.
Süresiz bir sözleşme atadıysanız, yazıcı sunucusu, kullanılan
en son DHCP sunucusunun IP adresini kullanır, ancak, işlem,
bir DHCP sunucusundan yanıt gelinceye kadar düşürülebilir.

58

POSTSCRIPT MODE

NOT SELECTED

Yazıcı AppleTalk veya AppleTalk uzantılarını desteklemez.

59

INCOMPLETE F/W –

MUST DOWNLOAD

Şu anda ürün bilgisi yazıcı sunucusuna yükleniyor veya
yükleme düzgün olarak tamamlanmadı.

5A

TURN PRINTER

OFF / ON

Ürün bilgisi yüklemesi tamamlandı. Yazıcı sunucusunu
kapatıp tekrar açın.

83

DISCONNECTING FROM

SERVER

Sunucu, bir yapılandırma değişikliği veya sıfırlama isteği
nedeniyle kapatılmıştır. Bu ileti, yazıcı devre dışı, hata
durumunda olmadıkça veya başka bir G/Ç bağlantı noktasına
veya ağ iletişim bilgisine hizmet vermedikçe birkaç saniye
içinde temizler.

Hata Kodu ve İletisi

Açıklama

background image

TK

Donanımınızı doğrulama 193