HP LaserJet 1200 Printer series - A² istatistikleri

background image

Ağ istatistikleri

İleti

Açıklama

Alınan Toplam Paket:

Yazıcı sunucusunun hatasız aldığı çerçevelerin (paketlerin)
toplamı. Bu, yayın yapmayı, çok noktaya yayınlama paketleri
ve özellikle yazıcı sunucusuna yöneltilen paketleri içerir. Bu
sayı, özellikle diğer düğümlere yöneltilen paketleri içermez.

Alınan Tek Noktaya
Yayınlama Paketleri

Özellikle yazıcı sunucusuna yöneltilen çerçevelerin sayısı. Bu,
yayınlama veya çok noktaya yayınlamayı içermez.

Alınan Bozuk Paketler

Yazıcı sunucusunun hatalı aldığı çerçevelerin (paketlerin)
toplam sayısı.

Alınan Çerçeveleme Hataları

En çok CRC (Periyodik Fazlalık Denetimi) ve çerçeveleme
hataları. CRC hataları, CRC hatalarıyla alınan çerçevelerdir.
CRC hataları, hizalama hatalarıyla alınan çerçevelerdir.
Çerçeveleme hatalarının büyük bölümü, ağınızla bağlantı
sorunlarına işaret ediyor olabilir.

Aktarılan Toplam Paket

Hatasız aktarılan çerçevelerin (paketlerin) toplam sayısı.

Gönderilemeyen Paketler

Hatalar nedeniyle başarıyla aktarılamayan çerçevelerin
(paketlerin) toplam sayısı.

Aktarım Çakışmaları

Tekrarlanan çakışmalar nedeniyle aktarılamayan çerçevelerin
(paketlerin) sayısı.

Geç Çakışmaların Aktarımı

Geç çakışma oluşması nedeniyle aktarılamayan çerçevelerin
(paketlerin) toplam sayısı. Büyük bölümü, ağınızla bağlantı
sorunlarına işaret ediyor olabilir.

background image

TK

Yazıcı sunucusu yapılandırma sayfasını anlama 181