HP LaserJet 1200 Printer series - A² üzerinden taramayÆ do²rulayÆn

background image

Ağ üzerinden taramayı doğrulayın

Yazıcı sunucusu yazdırmanıza izin verir, ağ üzerinden
taramanıza vermezse, aşağıdaki çözümleri deneyin:

Yapılandırmayı eşler arası olarak değiştirin.

Yazıcının her istemciye yüklediği yazılım yerine, katıştırılmış
Web sunucusunun tarama özelliklerini kullanın.

USB bağlantısı, çok kanallı yerine tek yönlü olabilir.

background image

TK

195

12