HP LaserJet 1200 Printer series - KopyalayÆcÆda/tarayÆcÆda sÆkÆ an ka²ÆtlarÆ temizleme

background image

Kopyalayıcıda/tarayıcıda sıkışan kağıtları
temizleme

Ara sıra, kopyalama veya tarama sırasında ortam sıkışabilir.
Nedenlerin bazıları aşağıdakiler olabilir:

Giriş tepsileri doğru şekilde takılmadı. Bkz.

Özgün belgelerin

kopyalayıcı/tarayıcıya yüklenmesi

.

Özgün belge kopyalayıcı/tarayıcıyı doğru şekilde
besleyemeyecek kadar küçük veya büyük boyutta.
Bkz.

Desteklenen baskı ortamı boyutları ve türleri

.

Özgün belge, azami sayfa uzunluğunu aşıyor. Bkz.

Desteklenen baskı ortamı boyutları ve türleri

.

Ortam Hewlett-Packard’ın belirttiği özellikleri karşılamıyor.
Bkz.

Yazıcı ortamının özellikleri

.

Kağıt sıkıştığında, bilgisayarınızın ekranında bir hata iletisi
görüntülenir.

Not

Yeni özgün belgeler eklerken, eski kullandıklarınızı giriş tepsisinden
kaldırın ve yeni özgün belge destesini düzeltin.

background image

TK

Kopyalayıcıda/tarayıcıda sıkışan kağıtları temizleme 165