HP LaserJet 1200 Printer series - YazÆcÆdan kopya gelmedi veya tarayÆcÆ çalÆ madÆ

background image

Yazıcıdan kopya gelmedi veya tarayıcı
çalışmadı

Çözüm

Tanım

Giriş tepsisine ortam
yüklendi mi?

Yazıcıya ortam yükleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Giriş tepsilerine

baskı ortamı yükleme

.

Özgün belge doğru yüklendi
mi?

Özgün belgenin doğru şekilde yüklendiğinden emin olun:
Tarama yapılacak taraf yukarı bakacak şekilde, sayfayı dar
kenarından tarayıcı ortam giriş tepsisine sürün. Ayrıntılı bilgi
için bkz.

Özgün belgelerin kopyalayıcı/tarayıcıya yüklenmesi

.

Tarayıcı yazıcıya doğru
şekilde bağlandı mı?

Tarayıcı ve kablo doğru şekilde bağlı olmalıdır. Bağlantı ile
ilgili yönergeler için Başlangıç Kılavuzu’na bakın. Tarayıcıyı
kaldırma hakkındaki

Kopyalayıcıyı/tarayıcıyı çıkartma

yönergeleri okuyun.

UYARI

Olası hasarları önlemek için, kopyalayıcının/tarayıcının
bağlantısını denetlemeden önce yazıcıyı sökün.

Yanlış yazıcı mı seçildi?

Copy Plus’ta, HP LaserJet 1220’ün Yazıcı alanında geçerli
yazıcı olarak seçildiğinden emin olun.

Yazıcının tarayıcıyı tanıdığını
doğrulayan bir yapılandırma
sayfası yazdırdınız mı?

Tarayıcının yüklenmiş olduğunu doğrulamak için, bir
yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfası
yazdırmak için, Git düğmesine basın. Kopyalayıcı/tarayıcı
doğru şekilde yüklendiyse, sayfanın ortasının sağında,
üzerinde “Kopyalama Ayarları” yazan bir kutu bulunur. Kutu
görülmüyorsa, yazıcı bağlantısını sökün ve yeniden takın. Bu
işe yaramazsa, kopyalayıcının/tarayıcının yazıcıya doğru
şekilde bağlandığından emin olun. Bağlantı yönergeleri için,
kopya makineniz/tarayıcınız ile verilen Başlangıç Kılavuzu’na
bakın Kopyalayıcıyı/tarayıcıyı kaldırma hakkında yönergeler
için bkz.

Kopyalayıcıyı/tarayıcıyı çıkartma

.

background image

156 Bölüm 10 Kopyalayıcı/tarayıcı sorun giderme

TK