HP LaserJet 1200 Printer series - TaranmÆ  resmin kalitesi dü ük

background image

Taranmış resmin kalitesi düşük

Çözüm

Tanım

Özgün belge ikinci basım bir
resim veya fotoğraf mı?

Gazete ve dergilerdeki ikinci kez basılı fotoğraflar, çok küçük
mürekkep noktaları kullanarak basılır ve özgün fotoğrafın çok
düşük kaliteli taklitleridir. Sık olarak, mürekkep noktaları,
tarama yapıldığında, yeniden yazdırıldığında veya
görüntülendiğinde algılanan istenmeyen desenler oluşturur.
Aşağıdaki öneriler sorununuza çözüm getirmezse, özgün
belgenin daha kaliteli bir basımını kullanmalısınız.

İstenmeyen desenleri yok etmek için, taranan görüntünün
boyutlarını küçültmeyi deneyin. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Taranmış görüntünün HP Document Manager’da
geliştirilmesi

.

Kalitesinin daha iyi duruma gelip gelmediğini görmek için,
taradığınız görüntüyü yazdırın.

Çözünürlük ve renk ayarlarınızın, gerçekleştirdiğiniz
tarama işinin türüne uygun olduğundan emin olun.
Ayrıntılı bilgi için bkz.

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk

.

Görüntü kalitesi
yazdırıldığında daha iyi
duruma geldi mi?

Ekranınızdaki görüntü, tarama kalitesini her zaman tam olarak
göstermez.

Bilgisayar monitörünüzün ayarlarını değiştirerek, daha çok
renk (veya grinin tonlarını) görüntülemesini sağlayın.
Normal olarak, bu ayar Denetim Masası’ndaki Görüntü
seçeneğinden yapılır. Bilgisayarınızla verilen belgeleri
inceleyin.

Tarayıcı yazılımındaki çözünürlük ve renk ayarlarını
değiştirmeyi deneyin. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Tarayıcı

çözünürlüğü ve renk

.

Görüntü yamuk veya çarpık
mı?

Özgün belge doğru yüklenmemiş olabilir. Özgün belgeleri
yüklerken ortam kılavuzlarını kullanmak önemlidir. Ayrıntılı
bilgi için bkz.

Özgün belgelerin kopyalayıcı/tarayıcıya

yüklenmesi

.

Taranan görüntüde
istenmeyen lekeler, çizgiler,
dikey beyaz şeritler veya
diğer hatalar var mı?

Ayrıntılı bilgi için bkz.

Kopyalama/tarama kalitesini geliştirme

.

Tarayıcı kirli mi?

Tarayıcı kirliyse, oluşturulan görüntü net olmayacaktır.
Yönergeler için bkz.

Kopyalayıcıyı/tarayıcıyı temizleme

.

background image

TK

Çözüm bulma 149

Grafikler aslından farklı mı
görünüyor?

Grafik ayarları, gerçekleştirdiğiniz tarama işinin türüne uygun
olmayabilir. Grafik ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Bu ayarlara
yazıcı özelliklerinden erişin (sürücü). Ayrıntılı bilgi için bkz.

Yazıcı özellikleri (sürücü)

.

Çözüm

Tanım

background image

150 Bölüm 10 Kopyalayıcı/tarayıcı sorun giderme

TK