HP LaserJet 1200 Printer series - Ekranda önizleme belirmedi

background image

Ekranda önizleme belirmedi

Çözüm

Tanım

Şu anda kopyalama veya
yazdırma yapıyor musunuz?

Tarama yaptırmadan önce kopyalama veya yazdırma işinin
tamamlanmasını bekleyin.

Özgün belge doğru şekilde
yüklenmiş mi?

Özgün belgenin doğru şekilde yüklenmiş olduğuna emin olun:
Tarama yapılacak taraf yukarı bakacak şekilde, sayfayı dar
kenarından tarayıcı ortam giriş tepsisine sürün. Ayrıntılı bilgi
için bkz.

Özgün belgelerin kopyalayıcı/tarayıcıya yüklenmesi

.

Tarayıcı yazıcıya doğru
şekilde bağlanmış mı?

Tarayıcı ve kablo doğru şekilde bağlı olmalıdır. Bağlantı
yönergeleri için, tarayıcınızla birlikte verilen Başlangıç
Kılavuzu
’na bakın. Kopyalayıcıyı/tarayıcıyı kaldırma hakkında
yönergeler için bkz.

Kopyalayıcıyı/tarayıcıyı çıkartma

..

UYARI

Olası hasarları önlemek için, kopyalayıcının/tarayıcının
bağlantısını denetlemeden önce yazıcıyı sökün.

Yanlış yazıcı mı seçilmiş?

Yazdırdığınızda HP LaserJet 1200’ün geçerli yazıcı olarak
seçildiğinden emin olun.

background image

148 Bölüm 10 Kopyalayıcı/tarayıcı sorun giderme

TK