HP LaserJet 1200 Printer series - YazÆcÆ baskÆ ortamÆ kÆlavuzlarÆ

background image

Yazıcı baskı ortamı kılavuzları

Her iki giriş tepsisinin de yan tarafında baskı ortamı kılavuzları
bulunur. Ana giriş tepsisi ayrıca, arka ortam kılavuzu içerir. Ortam
kılavuzları, ortamın yazıcıya düzgün biçimde beslenmesini sağlar
ve baskının yamuk (eğri) olmasını önler. Baskı ortamını
yüklerken, ortam kılavuzlarını, kullandığınız ortamın enine ve
boyuna uyacak biçimde ayarlayın.

background image

18 Bölüm 1 Yazıcıyı tanıma

TK