HP LaserJet 1200 Printer series - YazÆcÆ çÆkÆ  yollarÆ

background image

Yazıcı çıkış yolları

Çıkış selesi

Çıkış selesi, yazıcının üst bölümünde bulunur. Düz çıkış kapağı
kapalı olduğunda, basılan ortam doğru sırayla bu selede toplanır.
Olağan ve büyük harmanlanmış belgeler basarken çıkış selesini
kullanın.

Düz çıkış yolu

Düz çıkış yolu, zarf, saydam, yüksek gramajlı baskı ortamı veya
basıldığında kıvrılabilecek ortamlar için kullanışlıdır. Düz çıkış
kapağı açıksa, basılan ortam ters düzende (sondan başa doğru)
çıkar.

Not

Düz çıkış yolunu kullandığınızda, basılan ortam düzenli biçimde
birikmez. Yazıcıdan çıkan her yaprağı tek tek toplamazsanız, basılan
ortamlar yere düşer.

Uzun baskı
ortamları için
çekme destek
kolu.

background image

TK

Yazıcının parçalarını tanıma 19