HP LaserJet 1200 Printer series - YapÆlandÆrma sayfasÆ yazdÆrma

background image

Yapılandırma sayfası yazdırma

Yapılandırma sayfası, tüm yazıcı yapılandırma ayarlarını,
tarayıcının bağlı olup olmadığı hakkında bilgiyi, baskı kalitesini
gösteren örneği, yazıcının sayfa sayısını ve diğer bilgileri içerir.
Yazıcının düzgün biçimde baskı yapıp yapmadığını doğrulamak
için de yapılandırma sayfasını kullanabilirsiniz.

Yazıcı Hazır durumdayken bir yapılandırma sayfası basmak için,
yazıcının kontrol panelinde Devam düğmesine bir kez basın.

background image

28 Bölüm 1 Yazıcıyı tanıma

TK

background image

TK

29

2