HP LaserJet 1200 Printer series - Ka²Æt ve di²er baskÆ ortamlarÆnÆn seçilmesi

background image

Kağıt ve diğer baskı ortamlarının seçilmesi

HP LaserJet yazıcıları, kusursuz baskı kalitesinde belgeler
oluşturur. Kağıt (%100 geri kazanılmış ve lif içerikli olanlar da
içinde), zarf, etiket, saydam ve özel boyutlu ortamlar gibi çok
çeşitli ortam türlerine baskı yapabilirsiniz. Desteklenen ortam
boyutları şunlardır:

En az: 76 x 127 mm

En çok: 216 x 356 mm

Ağırlık, gren ve nem içeriği gibi özellikler, yazıcının performansını
ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerdir. Olası en iyi baskı
kalitesini elde etmek için, özel olarak lazer yazıcılar için
tasarlanmış yüksek kaliteli baskı ortamlarını kullanın. Ayrıntılı
kağıt ve ortam özellikleri için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Not

Büyük miktarda satın almadan önce, ortamın bir örneğini edinip test
edin. Ortam sağlayıcınız, Kağıt ve Diğer Baskı Ortamı Yönergeleri (HP
parça numarası 5963-7863) adlı kılavuzdaki gereksinimleri anlamış
olmalıdır
. Daha fazla bilgi almak için

Yazıcı ortamının özellikleri

konusuna bakın.

background image

TK

Giriş tepsilerine baskı ortamı yükleme 21