HP LaserJet 1200 Printer series - Ana giri  tepsisi

background image

Ana giriş tepsisi

Ana giriş tepsisi en çok 250 adet 20 lb kağıt alır. Daha yüksek
gramajlı baskı ortamları kullanıldığında, yerleştirilebilecek sayfa
sayısı azalır (kağıt yığınının kalınlığı 25 mm’yi aşmamalıdır).
Ortamı, üst bölümü öne, basılacak yüzü yukarı gelecek biçimde
yükleyin. Ortamın sıkışmasını ve baskının yamuk olmasını
önlemek için, her zaman yan ve arka ortam kılavuzlarını
ayarlayın.