HP LaserJet 1200 Printer series - Özel ortam türleri

background image

Özel ortam türleri

Saydamlar ve etiketler: Saydamları ve etiketleri, üst bölümü
öne, yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Daha
fazla bilgi almak için

Asetatlara ve etiketlere yazdırma

konusuna bakın.

Zarflar: Zarfları, damga vurulacak dar kenarı öne, yazılacak
yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Daha fazla bilgi almak
için

Zarfları yazdırma

konusuna bakın.

Antetler veya hazır formlar: Ortamı, üst bölümü öne,
yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Daha fazla
bilgi almak için

Antetli veya hazır kağıtlara yazdırma

konusuna bakın.

Kartlar ve özel boyutlu ortamlar: Ortamı, dar kenarı öne,
yazılacak yüzü yukarı gelecek biçimde yükleyin. Daha fazla
bilgi almak için

Özel boyutlu baskı ortamlarına veya kart

stoğuna yazdırma

konusuna bakın.

background image

TK

Yazıcının kapatılması 23