HP LaserJet 1200 Printer series - Öncelikli giri  tepsisi

background image

Öncelikli giriş tepsisi

Öncelikli giriş tepsisi en çok 10 adet 20 lb kağıt veya tek bir zarf,
saydam veya kart alır. Ortamı, üst bölümü öne, yazılacak yüzü
yukarı gelecek biçimde yükleyin. Ortamın sıkışmasını ve
baskının yamuk olmasını önlemek için, her zaman yan ortam
kılavuzlarını ayarlayın.

DİKKAT

Kırışmış, katlanmış veya zarar görmüş bir ortama baskı yapmayı
denerseniz, ortam sıkışabilir. Daha fazla bilgi almak için

Yazıcı

ortamının özellikleri

konusuna bakın.

Not

Yeni ortam eklerken, giriş tepsisindeki ortamların tümünü çıkarın ve
yeni ortam yığınını düzeltin. Bu işlem, yazıcıya aynı anda birden çok
ortam yaprağı beslenmesini önler ve sıkışma riskini azaltır.

background image

22 Bölüm 1 Yazıcıyı tanıma

TK