HP LaserJet 1200 Printer series - Sakregister

background image

Sakregister 269

Sakregister

A

Access List

värdbehörighetslista 175

AppleTalk

Namn 179
Nodnummer 179
Nätverksnummer 179
STATUS 179
TYP 179
Zon 179

ARP DUBBLETT AV IP-ADRESS 181
AUTOFÖRHANDLING 170
Avbryt

kopiering 96
skanning 90
utskrift 78

B

Beskära bilder 89
Bild-

defekter

skrivare 120

förbättringar 89
lägga till anteckningar 90

Bilddefekter

Kopiator/Skanner

för ljus eller för mörk 152
förminskad storlek 153
oönskade streck 153
suddig text 153
svarta punkter eller fläckar 153
tomma sidor 152
vertikala vita ränder 152

skannern/kopiatorn

tonerspridning runt kanterna 154

skrivare

buktning eller vågor 123
deformerade tecken 122
för ljus eller blek utskrift 120
Grå bakgrund 121
lös toner 122
ofullständiga tecken 120
skev sida 123
skrynklor eller veck 123
tonerfläckar 120
tonern smetar 121
vertikala streck 121
återkommande vertikala defekter 122

BOOTP 174

konfigurera 51

BOOTP/DHCP PÅGÅR 183
BOOTP/RARP PÅGÅR 183
BOOTP-server 51

identifiera 174

Bootstrap Protocol 50
Brevhuvud

utskrift 66

BUFFERTAR SLUT 181
Bästa kvalitet

skrivarinställning 79

C

CF-FEL

FIL OFULLSTÄNDIG 182
KONTRLPLISTA ÖVERSK 182
OGILTIG PARAMETER 182
OKÄNT NYCKELORD 182
PARAMETER SAKNAS 182
RADEN FÖR LÅNG 182
ÅTKOMSTLISTA ÖVERSK 182

Copy Plus 38

D

Delar

Kopiator/Skanner 29– 31
skrivare 14– 19

DHCP 174

aktivera eller inaktivera 59
använda 54
UNIX-system 54
Windows-servrar 55

DHCP NAK 183
DHCP-server

identifiera 174

DIMM-kort

installation 246
ta bort 249

Direkthjälp 25

använda 41
skrivare 25

Direkthjälp, åtkomst 41
DNS-server 54, 175
Dokumenthanteraren

använda 35
funktioner 35

Domännamn 175

background image

270 Sakregister

SW

Drivrutiner för laserskrivare 24
Du kan använda följande webbläsare 49
Dubbelsidig utskrift 71
Dubbelsidig utskrift, kartong 73
Dynamic Host Configuration Protocol 54
döpa om skrivaren 113

E

EconoMode 80
E-post, skanna till 83

F

FEL BOOTP-SVAR 183
FEL ETIKETTSTORLEK BOOTP 183
Felmeddelande

skannern/kopiatorn

felsökning 147

Felmeddelanden 180

skrivare

lampornas mönster 105
på skärmen 107

Felsökning

inmatningsvalsen 131, 133
Kopiator/Skanner

hitta lösningen 138

kvalitet vid skanning/kopiering 151–

153

skanner

papperstrassel 157

skannern/kopiatorn 137, 163
skrivare 103

bilddefekter 120
felmeddelanden 107
hitta lösningarna 104
lampornas mönster 105
pappershantering 116, 155
papperstrassel 128

utskriftskvalitet 123

felsökning

felmeddelanden på konfigurationssidan

180

PS-fel 114
Utskriftsproblem för Macintosh 109

Flera sidor per ark

utskrift 75

Funktionen redigera text (OCR) 85
Färg 267

riktlinjer 265

Förebyggande åtgärder 151
Försiktighetsåtgärder

kopiering 33
skanner

trassel 157

skanning 33
skrivare

papperstrassel 128

Försäljning

kontorens lokalisering 199

försäljnings- och servicekontor 199

G

Garanti 254

tonerkassett 256

gateway

bootptab-fil 53

Grundinställningar

skrivaregenskaper (drivrutiner) 23
Snabbkopiering 93
utskriftskvalitet 79

Gruppnamn 51

konfigurationssida 170

H

HP FIRST 197
HP JetDirect

Felmeddelanden 180

HP JetDirect 175X 44, 164

konfigurationssida 165
Kontrollera hårdvaran 185

HP LaserJet Director

stänga av 35

HP LaserJet Hjälpprogram

för Macintosh 24

hårdvaruadress

Bootptab-fil 52
identifiera 169

Häften

utskrift 76

I

I/O-kort

STATUS 169

Importera bilder 88
inbäddad webbserver 48
Inmatningsvalsen

byta 131
rengöring 133

Installation

skanner 27
skrivare 11, 43

Inställningar

skrivaregenskaper (drivrutiner) 23
Snabbkopiering, ändra 93
utskriftskvalitet 79

IP

konfigurationsinformation 174

IP-adress 173

Bootptab-fil 52

IPX/SPX

STATUS-meddelande 177

background image

SW

Sakregister 271

K

KAN EJ

ANSLUTA TILL DHCP-SERVER 183

klient-server 44
Kompatibilitet

LaserJet III 79

KONFIG AV: 174
KONFIGFIL 174
Kontrast

justera 88, 89
kontrastkänsliga original 88

kontrastkänsliga original 88
Kontrollpanel

låsa 24
skanner 30
skrivare 15

Kontrollpanel för kopiering 38
Kopiator/Skanner

delar 29– 31
specifikationer 218– 220, 228

Kopiering

avbryta kopiering 96
försiktighetsåtgärder 33
kontrastkänsliga original 88
kvitton 88
Snabbkopior 92

KOPPLAR BORT

FRÅN SERVER 184

Kort

utskrift 67

Kundsupport 193
Kuvert

utskrift 64, 65

Kvalitet vid skanning/kopiering

felsökning 151– 153

L

Lagra skannade bilder 87

Windows 9.x & NT 4.0 87

Lampornas mönster

skrivare 105

LAN-FEL

BOTTNING 181
EXTERN SLINGA 180
FÖRLORAD BÄRVÅG 181
INGEN LINKBEAT 181
INGEN SQE 180
INTERFERENS 180
INTERN SLINGA 180
MOTTAGARE AV 180
OÄNDLIG FÖRDRÖJNING 180
STYRCHIP 180
SÄNDARE AV 180
ÅTERFÖRSÖKSFEL 181

LaserJet Dokumentskrivbord

använda 36
funktioner 36

LaserJet Hjälpprogram 24
LaserJet Toolbox 38

använda 38
funktioner 38

låsa kontrollpanelen 24
lägen

skanning 83
visning 83

Läsa in en bild 88

M

Macintosh

drivrutiner för skrivare 24
felsökning 109
program för 24
utskriftsfel 111
välja alternativ PPD 113

Manuell dubbelsidig utskrift 71
Manuell dubbelsidig utskrift på kartong 73
Manuell matning 70
Material

brevhuvud, utskrift 66
Kopiator/Skanner

du kan använda följande storlekar och

sorter 32

kort, utskrift 67
kuvert, utskrift 64, 65
OH-film, utskrift 63
skrivare

välja 20

specifikationer 20, 32, 237

meddelanden

Fel 180

meddelanden på konfigurationssidan

Felmeddelanden 180

Minne

DIMM-kort

installation 246
kontrollera 248
ta bort 249
tillgängligt 248

Modellnummer 169
MOTTAG PAKET M FEL 172
MOTTAGNA

RAMFEL 172

MOTTAGNA UC-PAKET 172

N

NODNAMN 177
Novell NetWare

Felmeddelanden 180

NOVRAM-FEL 181
NÄTET OMKONFIG – STARTA OM 181

background image

272 Sakregister

SW

nätmask 173

parameter i filen bootptab 53

Nätstatistik 172
nätverk

Felmeddelanden 180

NÄTVERK RAMTYP RCVD 178
nätverksanslutning

ändra inställningar i 39

O

OCR-funktionen 85
OGILTIG

DESTADRESS KONTRLPUNKT 182
IP-ADRESS 181
NÄTPORTSADRESS 182
SERVERADRESS 182
SUBNÄTSMASK 181
SYSLOG-ADRESS 182

OH-film

utskrift 63

OSÄNDBARA PAKET 172

P

Papper

du kan använda följande storlekar och

sorter

Kopiator/Skanner 32
skrivare 20

placering

Kopiator/Skanner 34
skrivare 21

specifikationer

skrivare 238– 243

välja 20, 237

Papperet fastnar

skanner

åtgärda 157

Pappershantering

skrivare

felsökning 116, 155

Papperstrassel

skrivare

åtgärda 128

peer to peer 44
Placering

Kopiator/Skanner original 34

PORTKONFIG 169
PORTVAL 169
POSTSCRIPT-LÄGE EJ VALT 183
PPD

Macintosh 24
välja alternativ 113

Primär ramtyp 177
Printer Page Description, se PPD-filer

program

HP LaserJet Hjälpprogram för

Macintosh 24

Macintosh 24
Macintosh drivrutiner för skrivare 24

Programvara

Dokumenthanteraren 35
Inställningar för Snabbkopiering 38
Kontrollpanel för kopiering 38
LaserJet Dokumentskrivbord 36
LaserJet Toolbox 38
licensavtal 252
skrivaregenskaper (drivrutiner) 23

Programvara för HP LaserJet Photo

Center

HP LaserJet Photo Center 40

PROGRAMVERSION 169

R

RAMTYP 178
RARP, använda 60
RARP-server

identifiera 174

Redigera skannad text (OCR) 85
Rengöra

Skanner 156
skrivare 125– 127
utmatningsbanan 127

S

Service

avtal 197
hårdvara 188
informationsblankett 190
kontorens lokalisering 199
leverantörer 196
tillgänglighet 188

Service och support

se även Support 187
tillgänglighet 188

Sidor per ark 75
Skanner

inmatningsfacket 31
installation 27
kontrollpanel 30
papperstrassel 157

Skannern/kopiatorn

ta bort från skrivaren 160

Skanning

avbryta skanning 90
försiktighetsåtgärder 33
kontrastkänsliga original 88
kvitton 88
metoder 83

background image

SW

Sakregister 273

Skanningsuppgifter

förbättra skannade bilder 89
lagra skannade bilder 87
lägga till anteckningar 90
Redigera text (OCR) 85
skanna en bild 88
Skanna till e-post 83

Skrivar-

alternativ för pappersmatning 16
alternativ för pappersutmatning 18
delar 14– 19
direkthjälp 25
drivrutiner 23
egenskaper (drivrutiner) 23
funktionalitet 12
grundinställningar 23
inmatning av papper (material) 21
installation 11, 43
kontrollpanel 15
lampornas mönster 105
papperstrassel 128
specifikationer 206– 207
ström

spänningsomvandling 22
stänga av 22

skrivare

drivrutiner, Macintosh 24
döpa om 113

Skrivaregenskaper

flera sidor per ark 75
inställningar för utskriftskvalitet 79
manuell dubbelsidig utskrift 71
skriva ut häften 76
vattenstämplar 74

Skärmmedelanden

skrivare 107

SLP (Service Location Protocol) 175
Snabbare utskrift

skrivarinställning 79

Snabbkopiering 38

göra 92
inställningar 93

SNMP-angivet gruppnamn

konfigurationssida 170

Spara toner

EconoMode 80

Specifikationer

Kopiator/Skanner 218– 220, 228
skrivare 206– 207

papper 238– 243

Spänningsomvandling

skrivare 22

Standardgateway

konfigurationssida 173
se även, gateway

Status

Allmän 169
AppleTalk 179
IPX/SPX 177
TCP/IP 173

Ström

skrivare

spänningsomvandling 22
stänga av 22

stänga av HP LaserJet Director 35
Support 191

America Online 195
CD-skivan HP Support Assistant 196
CompuServe 195
HP FIRST 197
online-tjänster 194
tillgänglighet 188
webben 194

syslog-server

identifiera 175
parameter i filen bootptab 53

SÄNDA PAKET 172

T

TCP/IP

STATUS-meddelande 173

TFTP

Felmeddelanden 183
Server 51, 174

Tillbehör och beställning

artikelnummer 259
information 259, 263

TILLVERKNINGSDATUM 170
Tillverknings-ID 170
timeout

aktuell inställning 175

Toner

EconoMode (Spara toner) 80
omfördelning 100

Tonerkassett

byta 101
hantera 97
spara toner (EconoMode) 99
återanvändning 99

TOT MOTTAGNA PAKET 172
Trassel

skanner 157
skrivare 128

U

Underlagspapper 32
Upplösning 266

riktlinjer 265

background image

274 Sakregister

SW

Utskrift

avbryt utskriften 78
häften 76
med EconoMode (Spara toner) 80
skriva ut på material

brevhuvud 66
kort 67
kuvert 64, 65
OH-film 63

vattenstämplar 74

Utskriftskvalitet

felsökning 123
inställningar 79

utskriftsserver

Felmeddelanden 167
Felsökning 164
lampornas mönster 166

Utskriftsuppgifter

flera sidor per ark 75
Sidor per ark 75
skriv ut häften. 76
skriva ut vattenstämplar 74
utskrift på båda sidor av papperet 71,

73

V

Vattenstämplar 74
visningslägen, skanner 83
välja

alternativ PPD 113

VÄRDNAMN 173

W

WEB JETADMIN URL 176
Webbläsare, stöd för 49
WINS-server 175

DHCP och 54

Ö

ÖVERF SENA KOLL 172
ÖVERFÖRKOLLISIONER 172

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220