HP LaserJet 1200 Printer series - Innehåll

background image

Innehåll 3

Innehåll

1 Lär känna skrivaren

Detta är skrivarens funktionalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Utskrifter med utmärkt kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spara tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spara pengar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skapa professionella dokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ytterligare användningsområden för din skrivare . . . . . . . 13

Detta är skrivarens delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Skrivarens kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skrivarens inmatningsfack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skrivarens pappersledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Skrivarens utmatningsbanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tonerlucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Välja papper och annat material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Placera material i inmatningsfacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Huvudinmatningsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prioritetsinmatningsfack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Särskilda typer av material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Stänga av strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spänningsomvandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Använda skrivaregenskaper (drivrutiner) och direkthjälp . . . . . 23

Skrivaregenskaper (drivrutiner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Program för Macintosh-datorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Direkthjälp för skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Skriva ut en konfigurationssida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 Lära känna kopiatorn/skannern

Detta är kopiatorn/skannerns funktionalitet . . . . . . . . . . . . . . . 28

Skanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Detta är kopiatorn/skannerns delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kopiatorn/Skannerns kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Inmatningsfack, pappersledare och utmatningsfack . . . . . 31
Kopiator/skannerlucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Du kan använda material av följande storlekar och sorter . . . . 32
Försiktighetsåtgärder vid kopiering och skanning . . . . . . . . . . 33
Placera original i kopiatorn/skannern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

background image

4 Innehåll

SW

Lära känna programvaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

HP LaserJet Director

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0
och Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Så här stänger du HP LaserJet Director . . . . . . . . . . . . . . 35
HP LaserJet Dokumenthanteraren

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0
och Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Inställningar för Snabbkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet Copier (Copy Plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet Director Toolbox

(Windows 9x, 2000, Millennium och NT 4.0). . . . . . . . 38

Konfiguration av HP LaserJet-enheter. . . . . . . . . . . . . . . . 39
HP LaserJet Photo Center

(Windows 9x, 2000, Millennium och NT 4.0). . . . . . . . 40

Använda direkthjälpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3 Lära känna utskriftsservern

Detta är utskriftsserverns funktionalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Använda nätverksprotokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Detta är utskriftsserverns delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Installera utskriftsservern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Installera och konfigurera nätverksprogramvaran . . . . . . . . . . 47

Installera programvaran i ett nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Installera skrivaren och servern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Använda den inbäddade webbservern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Förutsättningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kompatibla webbläsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Starta den inbäddade webbservern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Använda HP Web JetAdmin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ytterligare verktyg för hantering och konfigurering . . . . . . . . . 50
Använda BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Fördelar med att använda BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Konfigurera BOOTP-servern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Poster i filen bootptab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Använda DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
UNIX-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Windows-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows NT 4.0-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows 2000-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Aktivera eller inaktivera DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Flytta till ett annat nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4 Material

Optimera utskriftskvaliteten för olika typer av material. . . . . . . 62
Skriva ut OH-film och etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

background image

SW

5

Skriva ut på kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Skriva ut på brevpapper eller förtryckta blanketter: . . . . . . . . . 66
Skriva ut på material av olika storlekar eller på kartong. . . . . . 67

5 Utskriftsuppgifter

Utskrift med manuell matning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Utskrift på båda sidor av papperet (manuell

dubbelsidig utskrift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Skriva ut vattenstämplar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Använda funktionen vattenstämpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Skriva ut flera sidor på ett enda pappersark . . . . . . . . . . . . . . 75

Använda funktionen flera sidor per ark (Windows) . . . . . . 75
Använda funktionen flera sidor per ark (Mac OS) . . . . . . . 75

Skriva ut häften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Avbryta en utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Så här fungerar inställningarna för utskriftskvalitet . . . . . . . . . 79
Använda EconoMode (Spara toner). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6 Skanningsuppgifter

Börja skanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Arbeta med skannade bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Skanna till e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Så här använder du e-postfunktionen

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0) . . . . . . . . . . 84

Så här använder du e-postfunktionen (Mac OS) . . . . . . . . 84

Redigera skannad text med OCR (Optical Character

Recognition – optisk teckeninläsning) . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Så här använder du OCR-funktionen

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0
och Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Lagra skannade texter och bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Så här använder du funktionen Lagra

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0
och Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Läsa in en bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Justera kontrasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Använda kontrastfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Förbättra den skannade bilden i HP Dokumenthanteraren . . . 89

Använda funktionerna för bildförbättring . . . . . . . . . . . . . . 89

Lägga till anteckningar för skannade bilder . . . . . . . . . . . . . . . 90

Använd funktionerna för anteckningar . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Avbryta skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

background image

6 Innehåll

SW

7 Kopieringsuppgifter

Förstå kopieringsfunktionerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Använda Snabbkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Inställningar för Snabbkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Använda HP LaserJet Copier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Använda HP LaserJet Copier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Använda HP LaserJet Copy Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Justera kontrasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Använda kontrastfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Avbryta kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

8 Hantera tonerkassetten

Använda HP:s tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

HP:s policy avseende tonerkassetter från

andra tillverkare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Förvara tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Tonerkassettens förväntade livslängd . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Återanvändning av tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Spara toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Omfördela toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Byta tonerkassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

9 Felsöka skrivaren

Hitta lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Sidor skrevs inte ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Sidor skrivs ut, men problem uppstod . . . . . . . . . . . . . . . 104
Skrivarlampornas mönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Felmeddelanden på skärmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Vanliga problem för Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Välja en alternativ PPD-fil (PostScript Printer

Description) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Felsökning av PostScript-fel (PS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Pappershanteringsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Den utskivna sidan skiljer sig från den på skärmen. . . . . 118

Förbättra utskriftskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Rengöra skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Rengöra utmatningsbanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Åtgärda papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Byta inmatningsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Rengöra inmatningsvalsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Byta skrivarens mellanlägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

background image

SW

7

10 Felsökning av kopiatorn/skannern

Hitta lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Skannerproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Kopieringsproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Det hände ingenting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ingen förhandsvisning på datorskärmen . . . . . . . . . . . . . 141
Kvaliteten är undermålig på den skannade bilden. . . . . . 142
En del av bilden skannades inte in, eller det fattas text. . 144
Texten går inte att redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Skanningen tar för lång tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Felmeddelanden visas på skärmen: . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ingen kopia kom ur skrivaren eller skannern

gjorde ingenting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Kopieringspappret är tomt, det saknas bilder eller

kopiorna är bleka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Förbättra kvaliteten vid kopiering och skanning . . . . . . . . . . . 151

Förebyggande åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Identifiera och korrigera skannings- och

kopieringsdefekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Pappershanteringsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Rengöring av kopiatorn/skannern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Åtgärda trassel i kopiatorn/skannern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Byta ut kopiatorn/skrivarens mellanlägg . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Ta bort kopiatorn/skannern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Stänga den vänstra sidopanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

11 Felsöka utskriftsservern

Hitta lösningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Konfigurationssida för HP JetDirect 175X . . . . . . . . . . . . 165

Förstå utskriftsserverns lampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Använda konfigurationssidan för en utskriftsserver . . . . . . . . 167

Skriva ut konfigurationssidan för en utskriftsserver . . . . . 167

Förstå konfigurationssidan för en utskriftsserver . . . . . . . . . . 167

Statusfält, felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Sidavsnitt och meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Allmän HP JetDirect-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
USB-portinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Nätstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
TCP/IP-protokollinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
IPX/SPX-protokollinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
AppleTalk-protokollinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Kontrollera hårdvaran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Utskriftsservern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

background image

8 Innehåll

SW

Kontrollera utskrifter vid anslutning till en dator . . . . . . . . 186
Kontrollera skanning via nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

12 Service och support

Tillgänglighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Så här kan du få service på hårdvaran . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Utökad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Riktlinjer för retur av skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Blankett för serviceinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Hewlett-Packards support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Kundtjänst och reparationshjälp (för kunder i USA

och Kanada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Europeisk kundsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Inhemska- supportnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Online-tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Hämta hjälpprogram och elektronisk information . . . . . . 195
Så här gör du en direktbeställning av tilbehör och

förbrukningsmaterial från Hewlett-Packard . . . . . . . . 196

CD-skivan Hewlett-Packard Support Assistant . . . . . . . . 196
Information om Hewlett-Packards tjänster . . . . . . . . . . . . 196
Hewlett-Packard SupportPack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Försäljnings- och servicekontor över hela världen . . . . . . . . . 199

Bilaga A Skrivarspecifikationer

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
FCC-konformitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Programmet för miljövänliga produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Datablad för materialsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Diverse deklarationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Konformitetsföklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Deklaration avseende lasersäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Kanadensiska DOC-bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Koreansk EMI-deklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Laserdeklaration för Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Bilaga B Specifikationer för skrivaren och
kopiatorn/skannern

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
FCC-konformitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Programmet för miljövänliga produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

background image

SW

9

Diverse deklarationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Konformitetsföklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Deklaration avseende lasersäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Kanadensiska DOC-bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Koreansk EMI-deklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Laserdeklaration för Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Bilaga C Utskriftsserverns specifikationer

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
FCC-konformitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Diverse deklarationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Konformitetsföklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Kanadensiska DOC-bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Japan VCCI klass 1-bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Koreansk EMI-deklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Taiwan klass A-bestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Kinesisk säkerhetsdeklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Bilaga D Material-
specifikationer

Materialspecifikationer för skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Materialstorlekar som kan användas (skrivaren) . . . . . . . . . . 239
Riktlinjer för materialanvändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
OH-film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Kort och tungt papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Bilaga E Minne (DIMM)

Installera ett DIMM-kort (minne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Kontrollera minnesinstallationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Ta bort ett DIMM-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Bilaga F Garanti och licens

Hewlett-Packards licensavtal för programvara. . . . . . . . . . . . 252
Hewlett-Packards deklaration avseende begränsad garanti . 254
Begränsad garanti för tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

background image

10 Innehåll

SW

Bilaga G Information om tillbehör och beställning

Bilaga H Skannerupplösning och färg

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Riktlinjer för upplösning och färg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Upplösning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Färg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Sakregister

background image

SW

11

1