HP LaserJet 1200 Printer series - Färg

background image

Färg

Du kan ställa in följande värden för färg när du kopierar eller
skannar.

Inställning

Rekommenderad
användning

Inställningen görs i

Bästa inställning för
färgfotografier

Färgfotografier eller svartvita
fotografier av hög kvalitet, eller
när du skriver ut på speciellt
fotopapper.

Skannerprogramvaran

Normala
färgfotografier

Färgfotografier eller svartvita
fotografier av hög kvalitet. Använd
denna inställning när du måste ta
hänsyn till filstorleken, eller om du
vill skanna bilden snabbt.

Skannerprogramvaran

Endast fotografier

Dokument som innehåller
huvudsakligen färgfotografier och
svartvita fotografier.

TWAIN-drivrutinen

Endast text

Dokument som mestadels består
av text.

TWAIN-drivrutinen

Blandade färger

Dokument som innehåller mest
färggrafik

TWAIN-drivrutinen

Blandade gråskalor

Dokument som innehåller mest
svartvit grafik.

TWAIN-drivrutinen

Fotografier

Dokument som innehåller
huvudsakligen färgfotografier och
svartvita fotografier.

Kopiatorns programvara

Text

Dokument som mestadels består
av text.

Kopiatorns programvara

Utkast

När du vill spara toner vid
kopiering av dokument.

Kopiatorns programvara

background image

268 Bilaga H Skannerupplösning och färg

SW

background image

SW