HP LaserJet 1200 Printer series - Översikt

background image

Översikt

Om kvaliteten blir otillfredsställande när du skriver ut en skannad
bild eller kopierar en bild, kan det bero på att du har valt en
inställning för upplösning och färg i programvaran som inte
passar för dina behov. Upplösningen och färgen påverkar
skannade och kopierade bilder på följande sätt:

Skärpan

Övergångarnas utseende (mjuka eller skarpa)

Tidsåtgången för skanning och kopiering

Filstorleken

Upplösningen mäts i punkter per tum(dpi) medan färg och
gråskalor mäts i antalet möjliga färger. Du kan ställa in
skannerupplösningen upp till 600 dpi. Du kan ställa in färg och
gråskala till 1 (svart och vitt) eller 8 (256 nivåer av grått) eller till
24-bitar (true color).

I tabellen

Riktlinjer för upplösning och färg

finns enkla tips du kan

använda för att nå ett bra resultat när du skannar och kopierar.
Dessutom finns information om dessa ämnen i

Upplösning

och

Färg

.

Obs!

En hög inställning för upplösning eller färg kan skapa mycket stora filer
som tar upp stort diskutrymme vilket gör att skanningen och
kopieringen tar lång tid. Det är därför viktigt att du väljer en inställning
som passar för hur den skannade bilden ska användas.

background image

SW

Riktlinjer för upplösning och färg 265