HP LaserJet 1200 Printer series - G Information om tillbehör och beställning

background image

Information om
tillbehör och
beställning

Du kan utöka skrivarens funktionalitet med olika tillbehör och
förbrukningsartiklar. Du får bäst resultat om du använder tillbehör
och förbrukningsartiklar som är speciellt framtagna för
HP LaserJet 1200-skrivaren och HP LaserJet 1200
Print•Copy•Scan.

Beställningsinformation

Artikel

Beskrivning eller
användningsområde

Beställnings-
nummer

Skrivarminne

DIMM-kort (dual
in-line memory
module)

Förbättrar skrivarens förmåga att
hantera komplexa utskrifter.

Maximal expansion: 64 MB

Tillgängliga DIMM-kort:
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB

C7842A
C7843A
C7845A
C7846A

background image

260 Bilaga G Information om tillbehör och beställning

SW

Kablar och
gränssnittstill-
behör

Parallellkablar

För anslutning av skrivare till dator.

2-meters IEEE-1284-kabel

3-meters IEEE-1284-kabel

C2950A
C2951A

USB-kabel

För anslutning av skrivare till dator.
60-centimeterskabel
2-meterskabel

8121-0549
8121-0539

Kopiator/skanner för
HP LaserJet 1200

Tillbehörsskanner speciellt för
skrivaren HP LaserJet 1200.

C7046A
R37-5020CN
(Reservdels-
nummer)

Skrivarserver

HP JetDirect 175X

Kopplar ihop skrivaren HP LaserJet
1200 med ett nätverk

J6035A

Förbruknings-
artiklar för
skrivaren

HP Multipurpose-
papper

HP:s märkespapper för flera
användningsområden
(1 förpackning om 10 paket med
500 ark i varje).
Ring 1-800-471-4701 (i USA) om du
vill beställa ett varuprov.

HPM1120

HP LaserJet-papper

HP:s märkespapper av högsta
kvalitet för användning med
HP-LaserJet-skrivare (1 förpackning
om 10 paket med 500 ark i varje).
Ring 1-800-471-4701 (i USA) om du
vill beställa ett varuprov.

HPJ1124

HP LaserJet-OH-film HP:s märke för OH-film avsedd för

användning med svartvita HP
LaserJet-skrivare

92296T (letter)
92296U (A4)

Tonerkassetter

Tonerkassetter

Utbyteskassett för
HP LaserJet 1200.

Kassett för 2.500 sidor

Kassett för 3 500 sidor

C7115A
C7115X

Beställningsinformation (fortsättning)

Artikel

Beskrivning eller
användningsområde

Beställnings-
nummer

background image

SW

261

Extra
dokumentation

Riktlinjer för papper
och annat
utskriftsmaterial

En handledning för användning av
papper och annan materiel i
HP LaserJet-skrivare.

5963-7863

Reservdelar

Inmatningsvals för
papper

Vals som hämtar upp papperet från
inmatningsfacket och matar det
genom skrivaren.

RF0-1008CN

Huvudinmatnings-
fack

Används för att förvara materialet
för skrivaren.

RG0-1013CN

Prioritetsinmatnings-
fack

Används för att mata in
specialmaterial eller för att skriva ut
en framsida.

RG0-1014CN

Inmatningsfack för
skanner

Används för att mata in dokument i
skannern.

RG0-1069CN

Utmatningsfack för
skannern

Används för att samla upp
dokumenten när de skannats.

RG0-1070CN

Vänster sidopanel

Ger tillgång till I/O-kortet.

RA0-1179CN

Kopiatorn/-
skannerns lucka

Ger tillgång till I/O-kortet för
anslutning av kopiatorn/skannern till
skrivaren.

RA0-1183CN

Mellanlägg för
skrivaren

Används för att förhindra flera ark
från att matas samtidigt genom
skrivaren.

RF0-1007CN

Mellanlägg för
kopiatorn/skannern

Används för att förhindra flera ark
från att matas samtidigt genom
skannern.

RY7-5055-000CN

Beställningsinformation (fortsättning)

Artikel

Beskrivning eller
användningsområde

Beställnings-
nummer

background image

262 Bilaga G Information om tillbehör och beställning

SW

Transformatordiagram

Obs!

Om två artiklar anges för ett land eller en region kan du använda båda, oavsett spänning och
frekvens.

Land

Artikelnummer

Indata

Utdata

Australien Nya Zeeland
och Argentina

0950-3172
0950-3358

240 Vac 50 Hz
240 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

Kina

0950-2806
0950-3347

220 Vac 50 Hz
220 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

Kontinentaleuropa

0950-3170
0950-3349

230 Vac 50 Hz
230 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

Japan

0950-3173
0950-3352

100 Vac 50 Hz
100 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

Sydkorea

9100-5168
0950-3351

220-240 Vac 50 Hz
220 Vac 50 Hz

13 VDC @ 625 ma
13 VDC @ 800 ma

Sydafrika och Indien

9100-5171
0950-3354

220-250 Vac 50 Hz
220-250 Vac 50 Hz

13 VDC @ 625 ma
13 VDC @ 800 ma

Storbritannien,
Singapore, Irland och
Hong Kong

0950-3171
0950-3350

220-240 Vac 50 Hz
220-240 Vac 50 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

USA, Kanada,
Latinamerika och
Taiwan

0950-3169
0950-3348

110-127 Vac 60 Hz
110-127 Vac 60 Hz

13 VDC @ 300 ma
13 VDC @ 800 ma

background image

SW

263

H